2017-04-06 - Rahastot - Sijoittaminen

Kannattaako odottaa parasta sijoitushetkeä?


Osakekurssien pitkään jatkunut nousu on saanut osan sijoittajista miettimään, pitäisikö odottaa parempaa hetkeä sijoittaa osakemarkkinaan. Tuleeko romahdus? Katkaisevatko koronnostot pitkän nousun? Vai heiluvatko osakeindeksit sivusuuntaisessa liikkeessä? Entä jos kurssit jatkavat nousuaan?

Monet talousoppineet ovat yksimielisiä siitä, että pörssikuplia on melkein mahdotonta ennustaa, mutta ne voidaan aina todeta jälkikäteen. Tällä hetkellä olemme eläneet sijoitusmarkkinoilla aikaa, jota emme ole tottuneet kokemaan aiemmin. Osakekurssit ovat nousseet jo vuodesta 2009 alkaen. Osakeindeksien noustessa uusiin ennätyksiin emme voi enää lukittautua historiallisiin kurssitasoihin. Mitään nyrkkisääntöä ei siihen ole, kuinka kauan nousu- tai laskukaudet voivat kestää. Pisimmillään historiasta löytyy jopa 20 vuoden pörssinousuja, esimerkiksi 1870-luvulta pitkän laman väistyttyä, 1940-luvun lopulta maailmansotien päätyttyä ja 1980-luvulta öljykriisin jälkeiseltä ajalta. Yhteistä näille pörssinousuille on se, että niitä on edeltänyt iso kriisi. Viimeisin iso kriisi oli finanssikriisi.

Ovatko koronnostot sitten myrkkyä osakkeille ja voivatko ne katkaista tämän nousun? Eivät välttämättä, jos talous kasvaa. Yhdysvaltojen keskuspankki nosti korkojaan kesäkuun 2004 ja kesäkuun 2006 välisenä aikana 17 kertaa. Ohjauskorkoa lähdettiin nostamaan 1 prosentista aina 5,25 prosenttiin asti. Koronnostojen aikana osakemarkkina nousi (osinkoja huomioimatta) Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia. Koronnostosyklin päätyttyä vuonna 2006 osakemarkkina jatkoi nousuaan vielä yli 20 % vuoden 2007 huippulukemiin.

Varainhoitotalo Schwab tutki artikkelissaan ”Does Market Timing Work?” sitä, kannattaako sijoittajan odottaa parasta sijoitushetkeä. He määrittelivät viisi sijoittajatyyppiä. Täydellinen ajoittaja onnistuu joka vuosi laittamaan rahansa vuoden alimpaan kurssitasoon. Toinen sijoittaja tekee sijoituksen heti, kun varoja vapautuu. Kolmas sijoittaja hajauttaa sijoituksensa tekemällä kuukausittaisen sijoituksen. Neljäs sijoittaja epäonnistuu joka kerta ajoituksessaan eli onnistuu ostamaan korkeimpaan kurssitasoon. Viides sijoittaja odottaa parempaa sijoitushetkeä eikä tee loppujen lopuksi yhtään mitään. Tutkittu ajanjakso oli 1993 - 2012, vuotuinen sijoitettava summa 2 000 dollaria ja kokonaissijoitussumma 40 000 dollaria. Sijoituskohteina käytettiin S&P 500 -indeksiä ja 30 päivän lyhyttä korkoa.

Alla olevassa kuvassa on esitetty tulokset Schwabin artikkelista. Täydellisen ajoittajan tuotot olivat luonnollisesti parhaat, mutta sijoittaja joka laittoi rahansa heti töihin, sai toiseksi parhaat tuotot. Lopputuotossa eroa on vain 5 354 dollaria. Huonon ajoittajan ja rahojaan tilillä makuuttavan sijoittajan tuottoero on huima 21 196 dollaria, mikä on yli 50 % sijoitettuun pääomaan nähden. 

Kannattaako-odottaa-parasta-sijoitushetkea

Lähde: www.schwab.com

Tulokset pysyivät samansuuntaisina myös muilla 20 vuoden sijoitusjaksoilla aina vuodesta 1926 lähtien. Ainoastaan 10 tarkastelujaksoa 68 jaksosta antoi hieman erilaisia tuloksia. Noistakaan ajanjaksoista sijoittaja, joka sijoitti kaikki rahansa heti, ei saanut huonointa tuottoa. Vaikka siis moni sijoittaja miettii parasta sijoitushetkeä, pitkällä aikavälillä vaiva ja ajankäyttö ei ole lopputuloksen kannalta merkittävä, verrattuna heti käteisvaransa töihin laittavaan sijoittajaan.

Sijoittamisen ajoittamisen hyödyt yksityissijoittajalle ovat usein verrattain pienet vaivaan ja ajankäyttöön nähden. Tutkimusten mukaan on järkevintä sijoittaa varansa heti kuin odottaa parempaa hetkeä, jottei häviä tuottoja. Parempaa hetkeä voi joutua odottamaan kauan ja tällöin riskinä on, että edullisempaa sijoitushetkeä ei tulekaan. Ajoituksen onnistumiseen liittyy siis myös epäonnistumisen riski. Jollei sijoittajalla ole etukäteen mietittyä ja tarkkaan tutkittua strategiaa, on usein tuottavinta antaa varainhoitajalle varansa hoitoon.

Mikäli sijoitushorisontti on lyhyehkö, esimerkiksi viisi vuotta, eikä osakemarkkinan heiluntaa siedetä kovinkaan paljon, voi vaihtoehtona olla sijoittaa varansa Eliten Trendi -varainhoitoon. Elite Trendi hajauttaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoihin, mutta sen toiminnassa olennaista on markkina-ajoitus. Salkunhoitajamme päättävät puolestasi, kuinka paljon osakeriskiä kulloinkin kannattaa ottaa. Apuna meillä on testattu ja tutkittu sijoitusstrategia sekä varainhoidon markkinanäkemys. Puolueeton rahastovertailutaho Morningstar arvioi hiljattain Elite Trendi -rahaston neljän tähden ratkaisuksi. Morningstarin tähtiluokituksissa on otettu huomioon saavutettu tuotto, mutta myös riskitaso ja kulut. Jotta voit tavoitella sinulle parasta tuottoa, kannattaa laittaa rahat tuottamaan heti. Me mietimme puolestasi, paljonko osakeriskiä on tällä hetkellä järkevää ottaa.


Simo Rahikainen

Simo Rahikainen
Tuotepäällikkö, varainhoito

Elite Varainhoito Oyj

Lähteet:
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm 
http://www.schwab.com/public/schwab/nn/articles/Does-Market-Timing-Work

Lue lisää Elite Trendin sivuilta