Kadonneen tuoton metsästäjät


Markkinoiden ajoittaminen on toisinaan hankalaa ja huonolla tuurilla tehty kertasijoitus osakemarkkinoille voi syödä sijoittajan tuottoa kohtuuttoman paljon. Osaavalle sijoittajalle osakemarkkinoilla on kuitenkin paljon helmiä tarjolla ajoituksesta riippumatta.

Alla olevassa kuvassa näkyy Euroopan osakemarkkinoiden 600:ta suurinta yhtiötä kuvaavan indeksin kehitys. Korkealla tasolla 10 vuotta sitten tehty kertasijoitus olisi tänä päivänä noussut sijoitushetkestään vaivaiset 19 %, kun taas 2009 keväällä tehty täydellisen ajoituksen sijoitus olisi kolminkertaistanut alkuperäisen sijoitussumman. Siinä missä jälkimmäinen sijoittaja voi saamillaan tuotoilla vaihtaa muutamankin auton uudempaan, tuskailee ensimmäinen sijoittaja, josko rahat olisi kannattanut mieluummin pitää pankkitilillä. Moni sijoittaja haluaa nukkua yönsä rauhassa ja hajauttaa sen vuoksi sijoituksensa myös muualle kuin osakemarkkinoille.

Stoxx-Europe 600-10-vuoden-kehitys

Lähde: Bloomberg, Elite Varainhoito Oyj

Usein käsitys osakemarkkinoiden tuotoista ja arvostustasoista tulee osakeindeksin kehityksen kautta. Mutta miten yksittäisillä yhtiöillä menee? Edellisessä kuvassa esitetyn indeksin kehitys on ollut heikkoa, mutta samaan aikaan samasta indeksistä löytyy melkein 300 yhtiötä, joiden kurssinousu on ollut 100 prosenttia tai enemmän. Indeksistä löytyy jopa pari kourallista yhtiöitä, joiden kehitys on ollut 1 000 prosenttia tai enemmän. Näistä kovista nousijoista suurin osa on Suomi-osakkeisiin sijoittavalle tuntemattomia nimiä, mutta niitä yhdistää muutama tekijä eli faktori. Ensinnäkin monet ovat tai ovat olleet markkina-arvoltaan suhteellisen pieniä verrattuna pörssin suurimpiin yhtiöihin. Toiseksi moni yhtiö on ollut edullisesti hinnoiteltu ennen isoa nousuaan. Kolmanneksi yhtiöt ovat myös tehneet positiivista tulosta ja parantanet sitä vuosi vuodelta. Neljänneksi yhtiöiden kurssikehityksessä on ollut monta vuotta niin sanottua momentumia eli liike-energiaa. Se tarkoittaa sitä, että positiivinen kurssikehitys voi jatkua pitkään ja useimmiten liike jatkuu siihen suuntaan, mihin se on menossa. Sama pätee kurssin laskiessa.

Mitä vaihtoehtoja sijoittajalla sitten on, jos hän ei halua sijoittaa historiassa vaatimattomasti tuottaneeseen indeksiin? Yksi vaihtoehto on sijoittaa rahastoon, joka pyrkii indeksinkaltaiseen puolipassiiviseen sijoitusten pitämiseen, mutta valitsee yhtiöt älykkäämmin. Tätä lähestymistapaa kutsutaan faktorisijoittamiseksi tai älykkääksi indeksiksi. Keväällä kirjoitimme Elite Eurooppa Faktorit Sijoitusrahaston ominaisuuksista ja tuotosta artikkelissa "Kolminkertaisesti laadukkaampaa tuottoa". Elite Eurooppa Faktorit on edelleen tuottanut merkittävää lisäarvoa perinteiseen indeksisijoittamiseen ja kustannustehokkaina pidettyihin faktori-etf:iin verrattuna. Yksi asia, mitä suhteellisen pienikokoinen rahasto pääsee hyödyntämään miljardiluokan verrokkeihin verrattuna, onkin aiemmassa kappaleessa mainitut suhteellisen pienet ja keskisuuret yhtiöt ja niiden kasvupotentiaali.


Simo Rahikainen

Simo Rahikainen
Tuotepäällikkö, varainhoito
Elite Varainhoito Oyj

Lue myös aiemmat artikkelimme aiheesta:

Kolminkertaisesti laadukkaampaa tuottoa

Huipputuottoja faktorisijoittamisella

Faktorisijoittaminen Buffettin menestyksen takana