Intiasta löytyy kasvupotentiaalia


Intia on monisäikeinen maa, jossa on valtavasti kasvupotentiaalia, mutta myös ongelmia. Maa tarvitsisi kansainvälistä pääomaa, mutta sen järjestelmät ovat edelleen hyvin sulkeutuneet. Intia on kuitenkin kehittyvien markkinoiden vertailuryhmän kiinnostavimpia valtioita. Valtava sisämarkkinapotentiaali luo mielenkiintoiset mahdollisuudet myös kasvun jatkumiselle tietyillä toimialoilla.

Olemme mukana Intian kasvavilla markkinoilla Elite Intian Aurinko I Ky -rahastolla, joka on toteutettu yhteistyössä Fortumin kanssa. Rahaston toiminta perustuu uusiutuvan energian tuotantoon nykyaikaisilla ja energiatehokkailla aurinkovoimaloilla Intiassa. Rahaston sijoittajat voivat hyvällä omallatunnolla sanoa tekevänsä konkreettisia asioita ilmastonmuutoksen hidastamiseksi siellä, missä ongelmat ovat suurimmat.

Tapasimme BNP Paribas’n ja intialaisen Kotak Mahindra Bankin rahastoyhtiöitä, jotka antoivat hyvän kuvan Intian taloudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sijoittajille.

Vakautuva poliittinen ilmasto

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi Intian bruttokansantuotteen kasvavan yli kuusi prosenttia vuonna 2019. Intia jakautuu lähes 30 osavaltioon, joiden välillä on kuitenkin valtavia eroja muun muassa väestön tulojen suhteen. Osa osavaltioista on maatalousvaltaista ja siten lähinnä kehitysmaatasoa, mutta joissakin osavaltioissa BKT asukasta kohti on lähes länsimaiden tasolla.

Intian poliittinen tilanne on nykyisellään varsin vakiintunut. Kevään 2019 parlamenttivaaleissa Narendra Modin edustama puolue voitti jälleen, ja jatkaa nyt edellisellä hallituskaudella aloitettuja uudistuksia. Maassa muun muassa yksinkertaistetaan verojärjestelmää, investoidaan infrastruktuurin kehittämiseen ja vähennetään byrokratiaa. Hyvänä esimerkkinä on tavoite rekisteröidä jokainen intialainen antamalla kaikille henkilökortit. Seuraavassa vaiheessa Intia pyrkii avaamaan kaikille kansalaisille pankkitilin, mikäli heillä ei sellaista vielä ole. Viimeisten vuosien aikana Intiassa onkin avattu yli 500 miljoonaa uutta pankkitiliä.

Saasteongelma

Intia on yksi maailman saastuneimmista maista. Tämä on helppo allekirjoittaa paikan päällä käydessä. Nykyhallinto on erittäin tietoinen Intian saasteongelmasta ja tekee jatkuvasti toimenpiteitä ympäristön rasitteen vähentämiseksi. Intiaan on esimerkiksi viimeisten vuosien aikana rakennettu 110 miljoonaa julkista käymälää.

Keskusvaltio edistää aktiivisesti myös uusiutuvan energian tuotantoa, ja nyt myös osavaltiot ovat havahtuneet asian suhteen. Uusiutuvan energian merkitys saasteongelman ratkaisemisessa on suuri, koska aiemmin valtaosa sähköstä on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla. Näin valtavan muutoksen tekeminen on luonnollisesti hidasta, mutta suunta on ehdottomasti oikea. Uusiutuvalla energialla on myös taloudellisia vaikutuksia, sillä se vähentää Intian riippuvuutta esimerkiksi öljyn hinnasta.

Osakemarkkinat odottavassa tilassa

Intian osakemarkkinat ovat tyypilliset kehittyville markkinoille. Finanssisektori on selkeästi yliedustettuna ja pörssiarvoltaan suuria yhtiöitä on vielä varsin vähän, vaikka listattuja yhtiöitä on useita satoja. Pankkijärjestelmä on hyvin pitkälle valtio-omisteinen, mutta yksityistämisiä on odotettavissa. Valtio omistaa merkittäviä yhtiöitä myös esimerkiksi infra- ja yhdyskuntasektoreilla ja spekulaatiot näiden yhtiöiden listautumisista tai yksityistämisistä ovat kasvaneet. Yritysverotusta on kevennetty, mikä vaikuttaa yhtiöiden tuloksiin positiivisesti. Valtion päämääränä on saada myös yritysten investoinnit kasvuun, sillä aikaisemmin investoinnit ovat olleet hyvin valtiovetoisia.

Paikallisten finanssitoimijoiden esityksistä paistoi selvästi läpi se, että Intian pörssi on nyt odottavassa tilassa. Mielenkiinto ostosuositusten antamiseen oli silmin nähden passiivista, vaikka kansainvälisen pääoman tarve maassa on suuri. Jos yksityistämissuunnitelmat etenevät, voi pörssi saada siitä merkittävää lisäpotkua lähitulevaisuudessa.


Timo Koivumäki
Myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg