Huipputuottoja faktorisijoittamisella


Keväällä kirjoitimme faktorisijoittamisesta, Warren Buffettin saavuttamista huipputuotoista ja Eliten uudesta Suomeen sijoittavan osakestrategian lanseeraamisesta. Hyvien kokemusten ja tuottojen myötä päätimme laajentaa Eliten faktoriperhettä uudella eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittavalla osakerahastolla. Faktorisijoittamisen lähtökohta on osakeindeksiä parempi tuotto sekä läpinäkyvämpi ja selkeämpi sijoitusstrategia verrattuna aktiiviseen salkunhoitoon. Oikein valittujen faktoreiden, eli ominaisuuksien, hyödyntämisellä on myös historiassa saatu parempia tuottoja kuin sijoittamalla osakeindeksin mukaisesti. Faktorisijoittamisessa etuna on, että valittujen ominaisuuksien perusteella tiedetään, mistä tekijöistä sijoitussalkun riski muodostuu ja mitkä ominaisuudet toimivat tuoton lähteinä.


Perinteisesti monen osakesijoittajan sijoitusstrategiana on löytää kurssihinnaltaan aliarvostettuja yhtiötä, jolloin yksittäisenä faktorina on arvosijoittaminen. Yksittäisen faktorin käyttäminen sijoitustoiminnassa altistaa tuotot vain yhden tuoton lähteen varaan. Tämän tyyppisen strategian tuotot riippuvatkin siitä, miten kyseinen faktori käyttäytyy eri markkinasuhdanteissa. Käytännössä siis eri faktoreilla on omat hyvät ja huonot aikansa riippuen markkinaolosuhteista ja taloussykleistä. Arvosijoittaja löytääkin parhaat helmet silloin, kun osakemarkkina on pohjalla ja sijoittajat ovat ylireagoineet myydessään osakkeitaan pohjalla. Markkinan noustessa perinteisen arvosijoittajan voi olla vaikea löytää lisää ostettavaa. Tällöin toimii parhaiten osakekurssin nousuun pohjautuva momentum-strategia, jolloin ostetaan niitä osakkeita, jotka ovat hyvässä kurssikehityksessä. Vastaavasti osakemarkkinan laskiessa pienemmän kurssiheilunnan yhtiöihin pohjautuvan faktorin perusteella sijoitettaessa salkun arvo on historiassa laskenut vähemmän kuin osakeindeksi.

Eliten sijoitusstrategiat pohjautuvat usean eri faktorin hyödyntämiseen, jolloin eri ominaisuudet täydentävät toisiaan markkinasyklien eri vaiheissa ja lopputuloksena tavoitellaan tasaista ja korkeaa tuottoa. Faktorisijoittamiseen löytyy nykyään myös indeksirahastoja, mutta näissä ongelmana on ylihajauttaminen.  Monien indeksirahastojen koostumus saattaakin ylittää jopa puolen tuhatta yhtiötä, jolloin tuotot eivät paljon poikkea indeksin tuotosta. Elitellä uskomme riskien hajauttamiseen, mutta hajauttamisen ei tarvitse ole ylimitoitettua, jotta päästään parhaisiin tuottoihin. Alkuvuodesta lanseeraamamme Suomeen sijoittava osakestrategia hajauttaa 11 yhtiöön ja hyödyntää kolmea faktoria: matalaa arvostusta, hyvää ja tasaista kurssikehitystä. Strategiamme on päihittänyt Suomen osakemarkkinaindeksit kuluvan vuoden osalta. Nyt lanseeraamamme Elite Eurooppa Faktorit -rahasto hajauttaa 30 eurooppalaisen yhtiön osakkeeseen ja hyödyntää edellä mainittujen kolmen faktorin lisäksi laatuun pohjautuvaa faktoria. Laadulla tarkoitetaan tässä tapauksessa yhtiön tuottavuutta.

Sijoittaisitko sinä edullisesti hinnoiteltuihin tasaisessa ja hyvässä kurssikehityksessä oleviin korkean tuottavuuden yhtiöihin? Mikäli vastauksesi on kyllä, ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.