Henkilöstörahastolaki täyttää 30 vuotta – nykyään henkilöstörahastot ovat koko henkilöstön yhteisiä etuuksia


Henkilöstörahastolain säätämisestä on kulunut 30 vuotta 15.9.2019. Henkilöstörahastoista on muotoutunut vuosien saatossa yritysten koko henkilöstön yhteisiä etuuksia, joita voivat hyödyntää kaikki henkilöstöryhmät, johto mukaan lukien.

Henkilöstörahastojen toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä on uudistettu useamman kerran, lähtökohtaisesti aina toiminnan joustavuutta kasvattaen. Varsin merkittävä muutos tapahtui jo vuonna 2002, jolloin lainsäädäntöön kirjattiin mahdollisuus rahaston hyödyntämisen vapaaehtoisuudesta. Tuosta hetkestä lähtien on siis ollut mahdollista toteuttaa henkilöstörahasto siten, että kukin rahaston jäsen voi itse päättää palkkion rahastoinnin ja käteismaksun välillä.

Henkilöstörahastojen toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä muokattiin monelta osin vuonna 2010. Keskeiset muutokset liittyivät henkilöstörahastoeriä kerryttävien järjestelmien monipuolistumiseen ja rahaston jäsenten nostokarenssiaikojen poistumiseen. Henkilöstörahastoista tuli vapaaehtoinen henkilöstöetuus, joka mahdollistaa verotehokkaan säästämisen ja sijoittamisen. Nykyisin henkilöstörahastoista käytetään myös nimeä palkkiorahasto.

Rahastojen määrä kasvaa voimakkaasti

Henkilöstörahastojen perustaminen oli vilkasta lain säätämisen aikoihin, 30 vuotta sitten. Yritysten soveltamien palkitsemisjärjestelmien muutokset johtivat ajan kuluessa siihen, ettei järjestelmien rakenne enää vastannut henkilöstörahaston niille asettamia vaatimuksia. Henkilöstörahastolain voimassaolon ensimmäisten 20 vuoden aikana rahastoja perustettiin noin 90 yritykseen, joista kuitenkin purkautui noin 30.

Kun tietoisuus kasvoi vuonna 2011 uudistuneen henkilöstörahastolain tarjoamista mahdollisuuksista, lähti rahastojen lukumäärä voimakkaaseen kasvuun. Vuosi 2018 oli historian vilkkain uusien rahastojen perustamisvuosi – rahastoja syntyi yhteensä 39 ja vastaavasti vanhojen rahastojen purkautumiset loppuivat lähes kokonaan. Keväällä 2019 perustettiin järjestyksessään 200. henkilöstörahasto FCG Finnish Consulting Group Oy:n yhteyteen.

Elite Palkitsemispalvelut Oy tarjoaa henkilöstörahastojen hallinnointipalvelua jo runsaalle 90 000 jäsenelle. Yhtiöstä on runsaan kolmen vuoden aikana kasvanut hallinnoinnissa olevien rahastojen jäsenmäärällä mitattuna alan suurin toimija. Suomalaisten henkilöstörahastojen jäsenistä noin 75 % on yhtiön hoidossa. Elite Palkitsemispalveluiden asiakaskunta muodostuu hyvin erikokoisista yrityksistä, kymmenen hengen pk-yrityksistä suuriin valtionyhtiöihin.

Henkilöstörahastot lisäävät palkitsemisen oikeudenmukaisuutta

Nykyään henkilöstörahastot ovat yritysten koko henkilöstön yhteisiä etuuksia, joita voivat hyödyntää kaikki henkilöstöryhmät, johto mukaan lukien. Kaikkia tasavertaisesti kohteleva järjestelmä on omiaan kasvattamaan kokemusta palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta. Vaikka rahaston hyödyntämisen vapaaehtoisuus tuli lainsäädäntöön jo vuonna 2002, vasta tulospalkkioiden rahastoinnin mahdollistuminen 2011 on alkanut vaikuttaa uusien perustettavien rahastojen sekä jo pitkään toimineiden rahastojen luonteeseen.

Rahastot mukautuvat jäsentensä elämäntilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin säästämisessä ja sijoittamisessa. Esimerkkejä jäsenten henkilökohtaisiin intresseihin mukautumisesta ovat rahastoinnin vapaaehtoisuus sekä Elite Palkitsemispalvelut Oy:n hallinnointipalvelun tarjoama mahdollisuus rahaston sijoitusten jäsenkohtaiseen riskitason valintaan. Siten rahaston jäsen voi päättää palkkioiden rahastointi- ja käteismaksuvalinnan lisäksi siitä, kuinka juuri hänen rahastopääomaansa sijoitetaan.

Lainsäädäntöön tehdyt muutokset – erityisesti palkkiojärjestelmien rakenteellisten vaatimusten väljentyminen – ovat johtaneet henkilöstörahastojen syntymiseen useille erilaisille toimialoille. Perinteinen painotus finanssitoimialaan ja toisaalta valtio-omisteisiin yhtiöihin on muuttunut olennaisesti. Henkilöstörahasto sopii osaksi yritysten palkitsemisjärjestelmiä toimialasta riippumatta.

Lasse Mäkinen
Toimitusjohtaja
Elite Palkitsemispalvelut Oy


Lue myös Suomen 200. henkilöstörahasto perustettiin FCG:lle.

Lue lisää palkitsemisesta sivulta Palkitseminen ja henkilöstörahasto.