Henkilöesittelyssä EAB Private Equityn osakas Kia Aejmelaeus


”Pääomasijoittaminen on todella monipuolista, kiinnostavaa ja palkitsevaa”, kuvailee EAB Private Equityn osakas Kia Aejmelaeus työtään. Kia on helposti innostuva ja analyyttinen johdon sparraaja, jonka menestyksen takana on aito halu ymmärtää yrityksiä ja auttaa heitä menestymään.

Kia-Aejmelaeus juna-asemalla-1200-628

Kia Aejmelaeus on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Ruotsista ja suorittanut jatkokoulutuksena muun muassa analyytikkotutkinnon ja liikkeenjohdon koulutusohjelman. Kialla on monipuolinen kokemus rahoitusmarkkinoilta ja eri vaiheen yrityksistä useilta toimialoilta. Hän on työskennellyt sijoittajapuolella, investointipankissa osakeanalyytikkona sekä johtotehtävissä suurista pörssiyrityksistä pienempiin kasvuyrityksiin.

”Olen työurallani päässyt mukaan merkittäviin muutosprojekteihin strategian luomisesta yritysjärjestelyihin ja listautumisiin. Minulla on myös laaja kansainvälinen verkosto asuttuani Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa”, Kia kertoo.

Yritysarvon kasvattamista kehittämällä ja sparraamalla

Kia työskentelee Elite Alfred Bergin pääomasijoitustiimissä, EAB Private Equityssä, joka yhdessä asiakkaiden kanssa toteuttaa pääomasijoituksia jo varainkeruuvaiheessa tiedossa oleviin kohdeyhtiöihin. Tiimin toimintaa ohjaa vastuullisuuteen perustuva sijoitusstrategia, jossa pääpaino on kestävän kehityksen megatrendeistä hyötyvissä yrityksissä.

”Merkityksellisen työn lisäksi minulle on tärkeää kannustava työympäristö ja mukavat ihmiset. Omassa tiimissäni on paljon kokemusta ja toisiamme täydentävää osaamista. Etsimme lupaavia, erinomaisen tuottopotentiaalin omaavia listaamattomia yhtiöitä, joihin sijoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Aktiivisena omistajana tuemme toimivaa johtoa kunnianhimoisten kasvusuunnitelmien toteutuksessa ja liiketoiminnan jatkokehittämisessä”, Kia valottaa.

Työssään Kia pääsee tutustumaan mielenkiintoisiin yrittäjiin ja kasvutarinoihin eri puolilla Suomea. Häntä kiehtovat yritykset, jotka ratkaisevat suuria esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita ja haluavat kasvaa kansanvälisiksi menestystarinoiksi ja luoda uusia työpaikkoja.

”Koen palkitsevana, kun tunnen osaamiseni tuoneen lisäarvoa kohdeyrityksillemme ja kun johto näkee minut kumppaninaan ja sparraajanaan. Olen saanut positiivista palautetta analyyttisestä, liiketoiminta- ja asiakaslähtöisestä sekä innostuneesta otteestani”, Kia kertoo.

Vastuullisuustyötä Suomessa ja maailmalla

Vastuullisuus ulottuu Kian elämässä myös työn ulkopuolelle.

”Olen Al Goren kouluttama ilmastolähettiläs ja sitä kautta Paris Agreement Compatible Business -ryhmän jäsen. Toimin myös Pääomasijoittajat-yhdistyksen ESG-työryhmässä. Nautin voidessani nykyään pyöräillä tai kävellä töihin, ja suurin osa kotimaan työmatkoistani on taittunut junalla”, Kia sanoo.

Jäljelle jäävän vapaa-aikansa hän viettää mieluiten perheensä ja ystäviensä seurassa.

”Vapaa-ajalla minut löytää hyvän ruuan ääreltä, taidenäyttelyistä tai kävelyiltä. Erityisesti meri ja saaristo ovat lähellä sydäntäni.”

Heidi Jääskeläinen, viestintäpäällikkö, Elite Alfred Berg

Heidi Jääskeläinen
Viestintäpäällikkö
Elite Alfred Berg