Hallintaoikeuden pidättäminen tuo verosäästöä lahjoituksiin


Hallintaoikeuden pidättäminen tuo verosäästöä lahjoituksiin – kunhan tunnistaa siihen liittyvät sudenkuopat

Kun omaisuutta lahjoitetaan pidättämällä hallintaoikeus, voidaan varallisuutta siirtää jälkipolville verotehokkaasti, mutta nauttia itse esimerkiksi omaisuuden tuotosta. Omistusoikeuden siirtäminen jälkipolville jo elinaikana on tehokasta verosuunnittelua. Koska omistusoikeus omaisuuteen on siirretty perillisille jo elinaikana, ei siitä enää tarvitse maksaa perintöveroa perittävän kuoleman jälkeen. Suomen perintö- ja lahjaverolainsäädännön keinoin suurten omaisuuserien, kuten asunto-osakkeiden, omistusoikeuden siirtämisessä voidaan säästää useita tuhansia euroja verokuluissa. 

Lahjoituksen yhteydessä pidätetty hallintaoikeus laskee lahjoituksen kohteen lahjaverotettavaa arvoa, koska pidätetty hallintaoikeus rasittaa lahjoituksen kohdetta ja siten omistajan oikeutta hallita omaisuuttaan. Esimerkiksi omaisuutta ei voida myydä tai lahjoittaa eteenpäin ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta.

Hallintaoikeuden haltija vastaa hallintaoikeutensa nojalla niistä tavanomaisista kuluista, jotka omaisuuteen kohdistuu. Toisaalta hallintaoikeuden haltijalla säilyy omaisuuden käyttöoikeus sekä oikeus omaisuuden tuottoon. Esimerkiksi, jos hallintaoikeuden pidätyksen kohteena on asunto-osake, saa hallintaoikeuden haltija asua asunnossa, tai jos asunto on vuokrauskäytössä, on hallintaoikeuden haltija oikeutettu huoneiston vuokratuloon. Hallintaoikeuden haltija vastaa kuitenkin yhtiövastikkeesta ja muista huoneistoon ja huoneiston vuokraamiseen kohdistuvista tavanomaisista kuluista, lähtökohtaisesti myös perusparannusmenoista.

Esimerkki verovaikutuksista

65-vuotias äiti on testamentannut yhdelle lapselleen perintönä 200 000 euron asunto-osakkeen ja noin 50 000 euroa rahaa. Lapsi maksaisi äidin kuoleman jälkeen nykyisen perintöverolainsäädännön perusteella perintöveroa perinnöstään 29 700 euroa.

Mikäli äiti lahjoittaisi asunto-osakkeen lapselleen täysin omistus- ja hallintaoikeuksin, olisi lapsen lahjaveroseuraamus asunnosta 22 100 euroa. Ja jos lapsi perisi äidiltään 50 000 euroa äidin kuoleman jälkeen, olisi lapsen perintöveroseuraamukset 2 500 euroa. Näin lapsen lahja- ja perintöveroseuraamukset olisivat yhteensä 24 600 euroa, ja kokonaisverosäästöä syntyisi 5 100 euroa.

Mikäli äiti lahjoittaisi asunnon lapselleen pidättäen itsellään hallintaoikeuden asuntoon eliniäksi, maksaisi lapsi lahjaveroa lahjoituksen johdosta 12 500 euroa. Ja jos lapsi perisi äidiltään 50 000 euroa äidin kuoleman jälkeen, olisi lapsen perintöveroseuraamukset 2 500 euroa. Näin lapsen lahja- ja perintöveroseuraamukset olisivat yhteensä 15 000 euroa, eli verosäästöä syntyisi 14 700 euroa. Veroseuraamus siis lähes puolittuisi.

Hallintaoikeuden ongelmat

Hallintaoikeuden pidättäminen ei ole kuitenkaan aina ongelmatonta. Hallintaoikeudesta voi tulla merkittävä rasite etenkin, jos hallintaoikeuden haltija menettää ymmärrys- ja toimintakykynsä. Mikäli hallintaoikeuden haltija joutuu laitoshoitoon, voi pidätetty hallintaoikeus myös korottaa hoitomaksujen määrää.

Yksittäiset lahjoitukset tulee nähdä osana laajempaa kokonaisuutta, jossa varaudutaan myös elämän yllättäviin tilanteisiin. On olemassa useita apuvälineitä ja mekanismeja, joilla mahdollisesti ongelmaksi muodostuva hallintaoikeus saadaan tarvittaessa päättymään. Yksinkertaisin keino on pidättää hallintaoikeus vain määräajaksi, esimerkiksi 10 vuodeksi.

Hallintaoikeuden pidättäminen lahjoituksen yhteydessä on tehokas tapa alentaa veroseuraamuksia ja pienilläkin toimenpiteillä voi saada merkittäviä verosäästöjä. Toimenpiteitä tehtäessä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon mahdolliset yllättävät elämäntilanteet ja suojautua niiden tuomilta ongelmilta. Eliten perintösuunnitelman avulla räätälöimme juuri sinulle ja perillisillesi sopivat perintösuunnittelutoimenpiteet sudenkuoppiin kompastumatta. Ota yhteys asiantuntijoihimme!


Teemu Pievilainen

Teemu Pieviläinen
Toimitusjohtaja
Elite Laki OyTässä artikkelissa ilmenevissä laskelmissa ei ole otettu huomioon omaisuuden tuoton tai inflaation vaikutusta omaisuuteen. Verotukseen liittyvät laskemat perustuvat voimassa olevaan verolainsäädäntöön, joka voi muuttua. Verojen määrässä on huomioitu pidätettyjen hallintaoikeuksien arvot Verohallinnon voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Elite ei vastaa pelkästään tämän artikkelin perusteella tehtävistä toimenpiteistä, eikä pelkästään tämän artikkelin perusteella tule ryhtyä artikkelissa esimerkinomaisesti kuvattuihin toimenpiteisiin.