Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin kannattaa


Yalen säätiön sijoitukset

Yalen säätiö on yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista sijoitusten tuotoilla mitattuna. Säätiö alkoi muuttaa sijoituspolitiikkaansa 1980-luvun puolivälissä poispäin perinteisestä pelkkiä osake- ja korkosijoituksia sisältävästä salkusta. Kolmenkymmenen vuoden aikana säätiön menestys on ylittänyt kaikki odotukset, sillä sen sijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin noin 13 % vuodessa. Vertailun vuoksi perinteiset osakemarkkinaindeksit ovat tuottaneet samaan aikaan 8–10 % vuodessa. Tappiollisia vuosia säätiön historiasta löytyy ainoastaan yksi; vuonna 2009 sijoitukset tuottivat tappiota -24,6 %. Yksi menestykseen vaikuttaneista tekijöistä on ollut laaja hajautus eri omaisuusluokkiin.

Yalen-saatio-sijoitusvarallisuu

Lähde: Yale Endowment

Säätiön sijoitukset ovat kehittyneet viimeisen 20 vuoden aikana merkittävästi. Vielä vuonna 1997 säätiön osakesijoitusten osuus varoista kattoi 34,1 %, kun vuoden 2016 lopulla osakkeiden osuus oli vain noin 18,9 %. Kiinteistösijoitusten osuus on vastaavana aikana pysynyt melko muuttumattomana, noin 12–13 %:ssa, mutta pörssin ulkopuoliset pääomasijoitukset listaamattomiin yrityksiin ovat kasvaneet 20 %:sta yli 30 %:in. Käytännössä pääomasijoitusten ja kiinteistösijoitusten yhteenlaskettu osuus on siis melkein 45 %.

Yalen menestyksen myötä kiinnostus pörssin ulkopuolisiin sijoituskohteisiin on kasvanut muuallakin eikä syyttä. Ratkaisulla on haettu sekä lisätuottoa että hajautusta ja puskuria pahan päivän varalle. Suomessa tullaan kuitenkin monessa asiassa hieman jälkijunassa. Esimerkiksi työeläkeyhtiöiden sijoituksista alle 10 % on sijoitettuna pääomasijoituksiin ja listamaattomiin yhtiöihin. Kiinteistösijoitusten osuus on Suomessa noin 10 %. Osuudet ovat pieniä siitäkin huolimatta, että pääomasijoitukset ovat olleet yksi parhaiten tuottaneita omaisuusluokkia (kuvio 2).

Suomalaiset-tyoelakeyhtiot-sijoitukset-

Lähde: Tela

Pääomasijoituskohteet Elitellä

Me Elitellä uskomme hyvään hajautukseen ja tuottojen hakemiseen eri lähteistä. Pääomasijoituksiin tarjoamme tällä hetkellä energiatehokkuushankkeisiin, aurinkoenergiaan ja lämmitysjärjestelmiin sijoittavaa Elite Älyenergia I Ky -rahastoa. Rahaston toimikausi on viisi vuotta, ja siihen otetaan tänä vuonna vielä uusia merkintöjä vastaan. Vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto on erinomainen vaihtoehto vakaata kassavirtaa ja korkeahkoa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle. Rahasto on auki uusille sijoituksille neljä kertaa vuodessa.

Tutustu Elite Älyenergia -rahaston viimeisimpään kvartaaliraporttiin

Tutustu Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto -rahaston viimeisimpään kvartaaliraporttiinSimo Rahikainen
Tuotepäällikkö, varainhoito
Elite Varainhoito Oyj


Lähteet:

http://www.tela.fi/tyoelaketalous/sijoitustilastot_ja_analyysit/tyoelake...

http://investments.yale.edu/endowment-update/