Faktorisijoittaminen Buffettin menestyksen takana?


”Faktorisijoittaminen juontaa juurensa pitkälle, vaikka aiheesta onkin alettu puhua vasta viime vuosina. Myös maailman rikkaimman sijoittajan, Warren Buffettin, tuottojen on havaittu muodostuvan pääasiallisesti eri faktoreista ja järjestelmällisestä sijoitustyylistä, ei yksittäisistä osakevalinnoista. Eliten Suomeen sijoittava osakestrategiakin hyödyntää faktorisijoittamista.”


Lanseerasimme tammikuussa Suomeen sijoittavan osakestrategian. Strategia hyödyntää viime aikoina pinnalle nousseita mutta jo pitkään tunnettuja ilmiöitä – faktoreita. Faktori on ominaisuus, joka vaikuttaa osakkeen tuottoon. Eri faktoreiden hyödyntäminen on monien tutkimusten ja faktoreihin pohjautuvien rahastojen tuottojen perusteella tarjonnut osakeindeksejä parempia tuottoja. Merkittävimpiä faktoreita ovat arvo, osinko, laatu, hintavakaus, pieni koko ja kurssinousu. Moni sijoittaja onkin tietämättään faktorisijoittaja noudattaessaan esimerkiksi korkeaan osinkoon tai matalaan arvostukseen perustuvaa sijoitusfilosofiaa.

Maailman rikkaimman sijoittajan, Warren Buffettin, tuottojen on havaittu muodostuvan pääasiallisesti eri faktoreista ja järjestelmällisestä sijoitustyylistä, ei yksittäisistä osakevalinnoista. Tähän tulokseen päätyivät Frazzini, Kabiller ja Pedersen 2013 julkaistussa tutkimuspaperissaan Buffett’s Alpha. Yhtenä osana Buffettin sijoitustyyliä on ostaa edullisesti hinnoiteltuja osakkeita, joilla on vähäinen kurssiheilunta. Lisäksi Buffett on käyttänyt velkavipua sijoituksissaan. Olemme tutkineet eri faktoreiden ominaisuuksia Suomen osakemarkkinoilla, minkä perusteella rakensimme tuottohakuisen, mutta myös hyvää riskin ja tuoton suhdetta tavoittelevan osakesalkun. Strategiamme pohjautuu osittain Buffettin valitsemiin faktoreihin, eli haemme matalan arvostuksen ja vähäisen kurssiheilunnan osakkeita. Lisäksi päädyimme lisäämään kurssinousuun pohjautuvan faktorin. Näin saamme hajautusta eri faktorien avulla ja arvion mukaan strategia toimii eri markkinatilanteissa.

Suomi Osakestrategia on tiivis 10 - 15 yhtiön osakesalkku, jonka tuotot muodostuvat kolmen faktorin hyödyntämisestä. Strategian osakevalinnat tehdään pisteytysmenetelmän kautta, missä parhaan pisteytyksen saaneet yhtiöt pääsevät salkkuun. Osakevalinnat ja tasapainotus tehdään neljästi vuodessa. Strategialle tavoitellaan korkeaa, indeksiä parempaa tuottoa. Vähäisen kurssiheilunnan osakkeet painottuvat ja tarjoavat vakautta kokonaisuuteen nykyisenkaltaisilla voimakkaasti heiluvilla osakemarkkinoilla. Osakemarkkinalaskussa hyvienkin yhtiöiden arvostukset voivat laskea ja siten matalan arvostuksen faktori painottuu hyvien ostokohteiden lisääntyessä. Vastaavasti osakemarkkinakuplissa ja kovassa kurssinousussa arvosijoittajan on vaikea löytää ostokohteita, mutta kurssinousuun pohjautuvan faktorin kautta on helppo olla nousussa mukana. Koska salkku tavoittelee korkeaa tuottoa ja salkussa tehdään säännöllisesti muutoksia, aiheutuu tästä parhaassa tapauksessa paljon veroja. Myös osinkojen verotus rasittaa sijoittajaa. Senpä vuoksi fiksu sijoittaja hyödyntääkin sijoitusvakuutuksen veroedut.