2022-05-31 - Elite Alfred Berg

Evli ja EAB ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen


Evli Oyj ja EAB Group Oyj ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen mukaisesti yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistymisen jälkeen asiakkailla on hyödynnettävissä entistä laajempi tuote- ja palveluvalikoima sekä entistä kattavammat asiantuntijaresurssit.

Yhdistymisen tarkoituksena on luoda Yhdistynyt Yhtiö, joka olisi yksi Helsingin Pörssin johtavista sijoittamisen ja varainhoidon palveluita tarjoavista yhtiöistä, jolla on laaja osaaminen ja jonka asiakaskunta kattaa instituutio-, yritys- ja yksityisasiakkaat.

Evliä ja EAB:tä yhdistää merkittävä sitoutuminen ja panostukset vastuulliseen sijoittamiseen ja kestävien sijoitusratkaisujen tarjoamiseen. Vahvan perinteisten varainhoitopalveluiden tarjonnan lisäksi Yhdistynyt Yhtiö saavuttaisi entistä vahvemman aseman vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjonnassa sekä palkitsemiskonsultoinnissa ja henkilöstörahastojen hallinnoinnissa. Yhdistymisen myötä myös asiantuntija-, myynti- ja asiakaspalveluresurssit vahvistuisivat Suomessa. Yhdistyneen Yhtiön on tarkoitus jatkaa BNP Paribas Asset Managementin tuotteiden jakelua yksinoikeudella Suomessa.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme ilmoittaa Evlin ja EAB:n yhdistymisestä. Yhdistyminen on looginen jatko Evlin strategiselle tavoitteelle saavuttaa johtava asema kestävää tulevaisuutta rakentavana pohjoismaisena varainhoitajana. Yhdistymisen myötä muun muassa Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palvelutarjooma täydentyy uusilla omaisuusluokilla, minkä lisäksi kannustin- ja palkitsemisliiketoimintamme laajenee. Laajemman palveluvalikoiman ja uusien asiantuntijaresurssien myötä meillä on entistä parempi kyvykkyys palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kommentoi.

”Olen iloinen, että olemme ottaneet tämän seuraavan askeleen yhdistymisessä Evlin kanssa. Saavutamme yhdistymisen seurauksena erityisen vahvan aseman instituutiovarainhoidossa ja kannustin- ja palkitsemisliiketoiminnassa. Uskon, että EAB:n osaaminen ja palvelukokonaisuus täydentävät erinomaisesti Evlin laajaa tarjontaa kummankin yhtiön asiakkaille”, EAB:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack sanoo.

Yhdistynyt Yhtiö jatkaa toimintaansa Evli Oyj:n nimellä ja se jatkaa Evlin nykyisen toimintamallin mukaisesti liiketoimintaa konsernina. EAB:n palveluksessa olevat työntekijät siirtyvät Evliin lain nojalla niin sanottuina vanhoina työntekijöinä täytäntöönpanon yhteydessä. Yhdistymisellä ei ole suoria vaikutuksia EAB:n nykyisille asiakkaille.

Sulautuminen ei toisi muutoksia Evlin hallituksen tai johdon kokoonpanoon, ja Yhdistyneen Yhtiön toimitusjohtajana jatkaisi Maunu Lehtimäki.

Lue tarkemmin EAB Group Oyj:n pörssitiedotteesta: EVLI JA EAB OVAT ALLEKIRJOITTANEET YHDISTYMISSOPIMUKSEN