2022-04-22 - Elite Alfred Berg

Evli ja EAB Group selvittävät yhdistymistä


Evli Oyj (Evli) ja EAB Group Oyj (EAB) ovat 22.4.2022 julkaistulla pörssitiedotteella "EVLI OYJ JA EAB GROUP OYJ SELVITTÄVÄT YHTIÖIDEN YHDISTYMISTÄ" kertoneet allekirjoittaneensa aiesopimuksen, jonka mukaan osapuolet selvittävät Evlin ja EAB:n mahdollisuutta yhdistää toimintansa.

Suunnitellun yhdistymisen jälkeen Evlin osakkeenomistajat omistaisivat yhteensä noin 91 prosenttia yhdistyneen yhtiön osakkeista ja 99 prosenttia äänistä ja EAB:n osakkeenomistajat yhteensä noin 9 prosenttia yhdistyneen yhtiön osakkeista ja 1 prosenttia äänistä.

Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa yhdistymissopimus ja muut transaktiosopimukset toukokuun 2022 aikana. Suunniteltu yhdistyminen tullaan saattamaan täytäntöön arviolta vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Suunniteltu yhdistyminen ei edellytä toimenpiteitä Evlin ja EAB:n asiakkailta, joita palvellaan tuttuun tapaan ennen järjestelyä ja sen jälkeen.

Yhdistymisen jälkeen asiakkailla on hyödynnettävissä entistä laajempi tuote- ja palvelutarjoama sekä entistä kattavammat asiantuntijaresurssit.

Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki: ”Järjestely on askel kohti Evlin tavoitetta kasvaa pitkällä aikavälillä johtavaksi pohjoismaiseksi varainhoitajaksi. Yhtiöiden samankaltaiset kulttuurit ja arvomaailmat luovat hyvät edellytykset yhdistymisen menestyksekkäälle toteutumiselle.”

EAB:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack: ”Olemme Evlin kanssa molemmat panostaneet vastuulliseen sijoittamiseen ja yhdistynein voimin voimme tavoitella nopeaa kasvua niin kotimaassa kuin ulkomailla entistä vahvempana vastuullisen sijoittamisen toimijana. Tämän lisäksi saavutamme yhdistymisen seurauksena vahvan aseman instituutiovarainhoidossa ja kannustin- ja palkitsemisliiketoiminnassa.”