2015-02-23 - Asiakastiedote

EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto lakkautetaan


Sijoitusrahastolain 119 § mukainen ilmoitus

EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahaston lakkauttaminen

Sijoitusrahastolain mukaan rahaston varojen on oltava vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa.  EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahaston varat ovat laskeneet alle laissa säädetyn vähimmäismäärän. Edellä mainitusta syystä rahastoa hallinnoivan Elite Rahastohallinto Oy:n hallitus on 24.2.2015 tehnyt päätöksen rahaston lakkauttamisesta. Rahaston salkunhoitajana toimii Elite Varainhoito Oy.

Rahasto on 24.2.2015 suljettu uusilta merkintä- ja lunastustoimeksiannoilta. Rahaston sijoitukset muutetaan sijoittajien varoja turvaavalla tavalla käteiseksi ja rahaston varat jaetaan osuudenomistajille. Rahaston varat jaetaan maksamalla kullekin osuudenomistajalle osuuksien lukumäärän perusteella määräytyvä osuus rahaston varoista välittömästi sen jälkeen, kun rahaston kaikki sijoitukset on muutettu käteiseksi ja vastaanotettu. Maksaminen toteutetaan tilisiirroin niille osuudenomistajien pankkitileille, jotka osuudenomistajat ovat ilmoittaneet rahasto-osuuksien lunastusten maksamista varten.

Rahaston lakkauttaminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Lainmukainen lopputilitys toimitetaan osuudenomistajille kirjeitse, kun lakkauttamistoimet on saatu päätökseen.

Elite Rahastohallinto Oy:n hallitus                                     

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Marjut Kaste, Toimitusjohtaja                                                                 
Elite Rahastohallinto Oy                                                                                              
p. 0201 558 614                                                                                                 
s-posti: rahastohallinto@eufex.fi