Energiamarkkinat murrosten keskellä -seminaarimme herätti vilkasta keskustelua


Viime viikolla pidetty Energiamarkkinat murrosten keskellä -seminaarimme osui ajan hermoon, sillä energian kasvava kysyntä, Ukrainan sota, Covid-19 ja inflaatio muokkaavat tällä hetkellä energiamarkkinoita ennennäkemättömällä tavalla. Ukrainan sodan myötä on noussut esiin todellinen uhka siitä, että energian tuonti sekä Suomeen että koko Eurooppaan saattaa olla uhattuna.

Energiamarkkinat 1200-628

Seminaarin puhujina olivat yhteiskuntasuhdejohtaja Juha Poikola Teollisuuden Voimasta, Kantaverkkopalvelut-yksikön päällikkö Petri Parviainen Fingridiltä, Head of Trading Jouni Liimatta Gasumilta sekä senior partner ja Renewable Energy Infrastructure Fund II -rahaston salkunhoitaja Kari Kautinen Elite Alfred Bergiltä.

Juha Poikola Teollisuuden Voimasta taustoitti puheenvuorossaan Olkiluoto 3 -laitoksen roolia tärkeänä osana Suomen tulevaa huoltovarmuutta. Olkiluoto 3 tulee tuottamaan arviolta 14 % Suomen sähkönkulutuksesta. Koska noin 20 % sähköstämme tuodaan ulkomailta, laitoksen osuus edustaa aimo harppausta omavaraisuuden suuntaan sähköntuotannossa.

Fingridin Petri Parviainen kertoi sähköjärjestelmän murroksesta todeten samalla, että Suomesta on lähivuosina tulossa sähköenergiaomavarainen. Fingridin skenaarioissa tuulivoima ohittaa ydinvoiman suurimpana sähköntuotantomuotona noin vuonna 2027. Parviaisen mukaan Suomessa on loistavat edellytykset lisätä maatuulivoimaa maamme ollessa pinta-alaltaan suuri ja tuuliolosuhteiltaan kilpailukykyinen. Uudet tuulivoimahankkeet ovat yhä korkeampia ja tehokkaampia. Myös kantaverkkoon investoidaan lähivuosina merkittäviä summia.

Gasumin Jouni Liimatta kertoi, että energiamarkkinoilla puhaltavat nyt myrskytuulet. Venäjä ja maailmanpoliittinen tilanne sekä Covid-19 ovat lisänneet hintaheilahtelua markkinoilla. Euroopassa kaasun hinta on noussut huikeasti Brent-öljyä enemmän. Hintapiikki maaliskuun alussa on sittemmin tasoittunut, mutta viime viikkojen hintataso on edelleen moninkertainen alkuvuoteen verrattuna. Liimatta muistutti myös päästöjen merkityksestä tulevaisuudessa. Hän valotti uusiutuvan sähköntuotannon investointikustannuksia, jotka ovat esimerkiksi aurinkokennojen osalta laskeneet yli 90 % viimeisen 10 vuoden aikana. Samassa ajassa myös tuulivoiman rakennuskustannukset ovat puolittuneet.

Kari Kautinen Elite Alfred Bergiltä totesi, että pitkällä tähtäimellä energian hinnat todennäköisesti laskevat, koska uusiutuvien tuotantomuotojen raaka-aineet, aurinko ja tuuli, ovat ilmaisia ja teknologia kehittyy valtavaa vauhtia. Kaikkien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii myös uusiutuvaa energiaa tukevien teknologioiden hyödyntämistä, esimerkiksi energiavarastoinnin saralla.

Tilaisuuden päätteeksi puhujien kesken pidettiin paneelikeskustelu Elite Alfred Bergin toimitusjohtaja Daniel Pasternackin johdolla. Vilkkaaseen keskusteluun osallistuivat myös seminaarin kuulijat. Asiantuntijoiden näkemyksiä kysyttiin muun muassa pienreaktoreista ydinvoiman tuotannossa ja vedyn mahdollisuuksista energian siirrossa.

Kaikki puhujat olivat yksimielisiä siitä, että menemme tulevaisuudessa kohti yhä puhtaampia energiaratkaisuja ja että nykyinen asetelma tukee entistä vahvemmin siirtymää vihreään sähköön. Käynnissä olevan energiakriisin ratkaisu tulee vaatimaan ennätysinvestointeja puhtaaseen ja vähäpäästöiseen sähköntuotantoon sekä uusituvalla energialla tuotetun sähkön varastointiin.

Mona von Weissenberg, liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat, Elite Alfred Berg

Mona von Weissenberg
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg