Eliten kiinteistökehitysrahasto jatkaa tuloksellista kehitystyötä


Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:n menestyksekäs työ jatkuu. Rahasto teki kesällä merkittävän kiinteistökaupan ja on lisäksi aloittanut useita hyvätuottoisia kehityshankkeita.

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Rahastoon on voinut sijoittaa sekä suoraan että syöttörahastojen kautta, ja sijoituksia ovat tehneet instituutiosijoittajat, säätiöt, yritykset sekä yksityishenkilöt.

Kesäkuussa rahasto osti neljä kehityskiinteistöä 30 miljoonan euron kauppahinnalla ulkomaiselta sijoitusrahastolta. Suunniteltujen tulevien kauppojen toteutuessa rahasto on täyteen investoitu vuoden loppuun mennessä, jolloin rahaston sijoitusten yhteisarvo on lähes 100 miljoonaa euroa. Rahastoon ei enää oteta uusia sijoittajia.

EKKR Kutojantie 3-5

Sijoituskohteiden huolellinen arviointi ennen kaupantekoa on tärkeää, koska ostohinta vaikuttaa merkittävästi kehityskiinteistön tuottoon. Eliten kokemuksen mukaan yhtä toteutunutta kiinteistökauppaa varten on tutkittu jopa 30 kiinteistöä. Toisaalta varsinainen kehitystyö alkaa vasta kaupan jälkeen.

Rahasto on aloittanut useita hyvätuottoisia kehityshankkeita. Vuokraamalla kehittäminen on lähimpänä perinteistä kiinteistösijoittamista. Rahasto vuokraa kohteen vapaita tiloja, uudistaa vanhoja vuokrasopimuksia ja pyrkii optimoimaan kiinteistön kulut. Parempaa tuottoa voidaan tavoitella erilaisilla hankkeilla, joilla pyritään muuttamaan kohteen käyttötarkoitusta tai laajentamaan ja ajanmukaistaman kiinteistöä.

Hämeenlinnassa rahasto osti aiemmin Valtion Pukutehtaan käytössä olleen teollisuuskiinteistön. Sen jälkeen kaupunki on muuttanut alueen asemakaavaa siten, että teollisuusrakennukset voidaan purkaa ja niiden tilalle rakentaa asuntoja. Samalla kiinteistöllä sijaitseva K-Supermarket laajennetaan ja ajanmukaistetaan. Kiinteistökehittämisen lopputuloksena rahasto myy asuinrakennusoikeuden ja omistaa pitkällä vuokrasopimuksella täyteen vuokratun laadukkaan liikekiinteistön.

Vantaan Koivukylässä Citycon myi rahastolle osittain tyhjentyneen liikerakennuksen. Salkunhoitotiimi on neuvotellut Vantaan kaupungin kanssa järjestelystä, jolla osa naapurialueista liitetään rakennuksen kanssa samaan kiinteistöön ja asemakaavaa muutetaan siten, että tontille voidaan rakentaa asuinkerrostaloja. Kiinteistön kehittämisen aikana rahasto saa liiketiloista vuokratuottoa. Kehittämistyön päätyttyä rahasto myy tontin rakennusliikkeelle, joka purkaa rakennukset ja rakentaa tilalle asuntoja.


Jaakko Ristola

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Varainhoito Oyj