2017-06-19 - Elite Alfred Berg

Elitelle jälleen Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit


Elitelle on myönnetty jo toisena peräkkäisenä vuonna Kauppalehden Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit. Sertifikaatit ovat merkki yrityksemme hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä ja liiketoiminnan volyymien vahvasta kehityksestä.

Menestyjä-sertifikaatin saaminen todistaa, että Elite on menestynyt vertaisiaan paremmin taloudellisen menestyksen eri osa-alueilla. Sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka saa vähintään 50 pistettä Kauppalehden analyysiyksikön Balance Consultingin Menestyjäluokituksessa. Luokituksessa mitataan yrityksen taloudellista suorituskykyä kuudella eri osa-alueella, joita ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Mittaus ennakoi myös menestyksen jatkumista.

Kasvaja-sertifikaatti osoittaa, että Elite on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan huomattavasti. Sertifikaatin voivat saada yritykset, joiden liikevaihdon kasvu on ylittänyt oman ylätoimialaluokkansa keskitason vähintään kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Menestyja-Kasvuyritys-2017

Lue lisää Menestyjä-sertifikaatista ja Kasvaja-sertifikaatista Balance Consultingin sivuilta.