Elite Vuokratuoton varat kasvaneet merkittävästi


Elite Vuokratuotossa pääset hyötymään kahden erilaisen kiinteistötyypin, asuntojen ja toimitilojen, eduista. Viime aikoina rahaston varat ovat kasvaneet ja uusia merkintöjä on tullut runsaasti.

Elite Vuokratuotto -rahastoon on tullut paljon uusia merkintöjä, ja rahaston varat ovat kasvaneet merkittävästi. Maaliskuussa rahasto hankki hajautetun asuntosalkun ja Vantaalla sijaitsevan laadukkaan toimistokiinteistön. Elite Vuokratuotto käy myös neuvotteluja suuressa kaupungissa sijaitsevan pääkonttorikiinteistön ostosta.

Elite Vuokratuotto pyrkii sijoittamaan vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin valituilla kaupunkialueilla. Likvidin erikoissijoitusrahaston tavoitteena on maksaa sijoittajalle 4 - 5 % vuosittaista tuottoa.*

Asuntojen ja toimitilojen yhdistelmä tarjoaa molempien kiinteistötyyppien edut: asunnot tuovat vakaata tuottoa ja historiallisesti korkean käyttöasteen, kun taas toimitilakiinteistöissä on asuntoja korkeampi suora tuotto ja arvonnousupotentiaalia. Koska vuokra-asuntojen hinnat tuottoon nähden ovat tällä hetkellä varsin korkeita, rahasto voi painottaa hankinnoissa enemmän hyvätuottoisia toimitilakohteita, joita on ollut kiitettävästi tarjolla.

Kiinteistörahastojen sijoitustoiminnan yksi haaste on sijoittaa merkityt varat tuottaviin kohteisiin ilman odotusaikaa. Tällä hetkellä Elite Vuokratuotto -rahastolla on mahdollisuus hankkia useita uusia laadukkaita toimitilakohteita, ja kauppojen toteutuessa sijoitus rahastoon alkaa tuottaa nopeasti.


Jaakko Ristola

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Varainhoito Oyj


Lue lisää Elite Vuokratuoton sivuilta 

*) Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta.