2015-10-21 - Asiakastiedote

Elite Varainhoito Oyj ostamassa Quorum Kehitys Oy:n sekä Quorum-yhtiöiden varainhankintatoiminnan


Elite Varainhoito on solminut sijoituspalveluyhtiö Quorum Oy:n ja Quorum Vaihtoehtorahastot Oy:n (ent. Quorum Rahastoyhtiö Oy) kanssa aiesopimuksen Quorum Kehitys Oy:n enemmistön ja Quorum-yhtiöiden varainhankintatoiminnan ostamisesta. Kaupan myötä Eliteen siirtyy noin 60 miljoonan euron kokonaisvarallisuus ja sijoitussitoumukset, jotka toteutuessaan nostavat kokonaisvarallisuuden yli 80 miljoonaan euroon. Varallisuus muodostuu Quorum Kehitysrahasto I Ky:n varoista sekä kumppanuudesta Minerva Palveluasunnot II Ky:n asiakasyhteistyössä.  


Kesäkuussa 2013 perustettu Quorum Kehitysrahasto I Ky sijoittaa hyvää ja ennakoitavaa kassavirtaa tuottaviin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat kasvukeskuksissa. Kiinteistöjä voidaan kehittää joko tehostamalla nykytilannetta tai muuttamalla kaavoitusta.


Rahaston varainhankinta käynnistyi kesäkuussa 2013 ja rahasto tullaan sulkemaan keväällä 2016. Minimisijoitussumma rahastoon on 100.000 euroa ja rahaston kiinteistösijoitusten tavoitekoko on 100 miljoonaa euroa. Kaupan yhteydessä rahaston nimi muuttuu Elite Toimitilatuotto I Ky:ksi. Samalla Eliten palvelukseen siirtyy rahaston salkunhoitotiimi, joka omistaa vähemmistöosuuden Quorum (Elite) Kehitys Oy:stä.


Minerva Palveluasunnot II Ky on kiinteäpääomainen, kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistöpääomarahasto. Rahasto sijoittaa uusiin tai peruskorjattuihin, ikäihmisille tarkoitettuihin palvelukotikiinteistöihin ja palveluasuintoihin Suomessa. Rahaston toimikausi on 10 vuotta ja sen tavoite oman pääoman vuotuiseksi tuotoksi on 8 - 12 prosenttia. Rahasto on suunnattu sijoituskohteeksi sekä yksityis- että instituutiosijoittajille. Rahaston hallinnointiyhtiön omistaja on Minerva Partnership Oy, joka kuuluu Minerva konserniin. Rahasto on suljettu uusilta sijoituksilta.


Kaupan ulkopuolelle jäävät Quorum-yhtiöiden rakennuttajarahastot. Quorum jatkaa näiden rahastojen hallinnointia.


Lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan 31.12.2015 mennessä. Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Elite Varainhoidon vuoden 2015 taloudelliseen tulokseen. 


Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Järjestelyn toteutuminen vaatii Finanssivalvonnan hyväksynnän.


”Kauppa vahvistaa voimakkaassa kasvussa olevaa Eliten kiinteistösijoitus ja -rahastotoimintaa. Olemme tyytyväisiä saadessamme kaupan myötä Eliteen huippuosaamista niin kiinteistösijoittamisesta kuin instituutiovarainhoidosta yleisemminkin”, kommentoi toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

Lisätietoja: 
Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, Elite Varainhoito Oyj, 050 569 3416


Elite on toimivan johdon ja henkilöstön omistama kannattava ja kasvava suomalainen sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista varainhoitoa kuluttaja-asiakkaille sekä korkeatasoisia palveluita ammattisijoittajille. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Elite konsernin palveluksessa on noin 75 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,6 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.