2015-10-28 - Asiakastiedote

Elite Varainhoito Oyj julkistaa esitteensä ja hakee B-sarjan osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle


Elite Varainhoito Oyj:n (”Elite” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt hakea Eliten B-sarjan osakkeiden listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle (”First North” tai ”FN”) sekä päättänyt järjestää osakeannin (”FN-Listautumisanti” tai ”Osakeanti”).

FN-Listautumisanti lyhyesti:

§ FN-Listautumisannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.

§ Elite tarjoaa merkittäväksi Osakeannissa enintään 1 000 000 uutta Yhtiön B-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”), ja FN-Listautumisannissa saatava uusi pääoma on noin 5 000 000 euroa ennen FN-Listautumisantiin liittyviä kustannuksia.

§ Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 5,00 euroa (”Merkintähinta”).

§ Tarjottavat Osakkeet ovat B-sarjan osakkeita ja niiden enimmäismäärä vastaa noin 10,3 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia niiden tuottamista äänistä FN-Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.

§ FN-Listautumisannin merkintäaika alkaa 29.10.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 20.11.2015 kello 16.00. Yhtiöön, sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön työ-, palvelus- tai sidonnaisasiamiessuhteessa oleva taikka tällaisen henki-lön Arvopaperimarkkinalain 12 luvun 4 §:n mukaiseen lähipiiriin kuuluva henkilö voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ainoastaan 29.10.2015.

§ Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 30.11.2015 kaupankäyntitunnuksella ”ELVHB”.

§ FN-Listautumisannin merkintäpaikkana toimivat Yhtiön toimipisteet Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Yhtiön verkkopalvelu osoitteessa www.elitevarainhoito.fi/listautumisanti.

§ FN-Listautumisantia koskeva esite sisältäen kaikki FN-Listautumisannin ehdot julkaistaan tänään 28.10.2015 Yhtiön internetsivuilla www.elitevarainhoito.com/listautumisanti


ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIOTIEDOTE 28.10.2015