2017-01-05 - Asiakastiedote

Elite Varainhoito -konsernin yleiset sopimusehdot muuttuvat


Elite Varainhoito muuttaa sijoituspalvelun asiakassopimusten yleisiä ehtoja sekä omaisuudenhoidon yleisiä ehtoja sopimusehtojen sallimalla tavalla. Muutoksen taustalla on sopimusehtojen täsmentäminen ja yhdenmukaistaminen. Muutokset eivät Eliten näkemyksen mukaan lisää asiakkaan velvollisuuksia tai vähennä asiakkaan oikeuksia. Uudet sopimusehdot löytyvät kokonaisuudessaan täältä. Tiedotteen lopussa on kooste muuttuvista sopimusehdoista.


Uudet sopimusehdot astuvat voimaan 1.3.2017, eivätkä edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Mikäli ette hyväksy muutosta, teillä on oikeus irtisanoa sopimuksenne päättymään ilmoittamalla siitä meille

- Sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)elitevarainhoito.fi tai

- Kirjeitse osoitteeseen: Elite Varainhoito Oyj Asiakaspalvelu, Koulukatu 14, 60100 Seinäjoki


Mikäli haluatte keskustella muutoksesta, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme:

Puhelin: 0201 558 610
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)elitevarainhoito.fi


Ystävällisin terveisin

Elite Varainhoito Oyj
Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja


KOOSTE MUUTTUNEISTA SOPIMUSEHDOISTA 


Sijoituspalvelun asiakassopimuksen yleiset sopimusehdot

Ehtokohta Asiakasprofilointi

  • Lisätty uusi ehtokohta koskien asiakasprofilointia. Uusi ehtokohta on kokonaisuudessaan seuraava:

Elite suorittaa asiakasprofilointia asiakastietojen perusteella. Asiakkaan profiloinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa asiakkaasta hankitun informaation perusteella luodaan jatkuvasti tarkentuva kuvaus asiakassuhteesta ja sen kehittymisestä. Tietoja hyödyntämällä kehitetään Eliten ja asiakkaan välistä asiakassuhdetta.

Asiakas ymmärtää, että asiakkaasta kerättyjen tietojen perusteella asiakkaasta voidaan tehdä erilaisia asiakassuhdetta tukevia profilointeja. Lainsäädäntö edellyttää sijoituspalveluja tarjoavalta sijoituspaleluyritykseltä tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden arviointia kullekin asiakkaalle. Profilointia voidaan käyttää apuvälineenä oikeantyyppisten palvelujen tarjoamiseen asiakasryhmäkohtaisesti.

Asiakkailta kerättyjä tietoja voidaan käyttää muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Tavoitteena on asiakas tyytyväisyyden parantaminen.

Eliten internetsivuilla ositteessa www.elitevarainhoito.fi käytetään evästeitä, joita voidaan myös asiakasprofilointitarkoituksissa. Elite voi aika ajoin tallentaa kävijöiden tietokoneille ”evästeinä” tunnettua tietoa, jonka avulla tunnistamme kävijät, edellyttäen että he ovat antaneet suostumuksensa evästeiden tallentamiseen tietokoneelleen tai muulle laitteelle muuttamalla selainasetuksiaan. Evästeet antavat Elitelle tietoa siitä, miten ja milloin kävijät ovat käyttäneet sivustoa ja auttavat Eliteä kehittämään sivustoaan tarjotakseen parempaa palvelua. Evästeitä käytetään nykyisin internetsivustoilla yleisesti.

Ehtokohta Rahoitusvälineiden säilytys

  • Lisätty yhtiötapahtumiin liittyvään informaatioon maininta yhtiöesitteestä.

Ehtokohta Muut ehdot

  • Täsmennetty ehtokohtaa Suomen lain soveltamisesta sijoituspalvelun yleisiin ehtoihin.

  • Johtuen asiakasprofilointia koskevan ehtokohdan lisäämisestä sopimusehtoihin, ehtokohtien juokseva numerointi on muuttunut ehtokohdasta 3 Asiakkuuden avaaminen alkaen. Ehtoihin ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia yllä viitattujen muutosten lisäksi.

Elite Varainhoito Oyj:n omaisuudenhoidon yleiset ehdot

Ehtojen otsikointi

  • Muutettu ehtojen otsikointiin yhtiön nimi Elite Varainhoito Oyj:ksi (aiemmin Elite Varainhoito Oy).

Ehtokohta Omaisuudenhoitoon liittyvien tehtävien hoitaminen

  • Täsmennetty ehtokohtaa koskien omaisuudenhoitajan ja henkilökunnan noudattamaan kaupankäyntiohjetta.


Sähköisten palvelujen ehdot

Ehtokohta Ehtojen soveltamisala

  • Muutettu yhtiön nimi Elite Varainhoito Oyj:ksi (aiemmin Elite Varainhoito Oy).

  • Täsmennetty Eliten toimipaikkoja koskevan ehtokohdan sanamuotoa.


Yleistä rahoitusvälineisiin mahdollisesti liittyvistä riskeistä

Elite Varainhoidon yhteystiedot

  • Muutettu yhtiön nimi Elite Varainhoito Oyj:ksi (aiemmin Elite Varainhoito Oy).

Ehtokohta Tietoyhteiskunnan palveluista annetun lain mukainen yhteyspiste

  • Muutettu lakiviittaus vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.