2015-03-27 - Asiakastiedote

Elite Varainhoidon liikevaihto kasvoi kannattavasti


Elite Varainhoidon voimakas kasvu jatkuu. Keväällä 2014 Eufex Pankki fuusioitui Elite Pankkiiriliikkeeseen ja näin syntyi Elite Varainhoito -konserni. Toimintojen yhdistämisen ja kasvun seurauksena konsernin nettoliikevaihto kasvoi yli 45 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon. Vuoden 2014 lopussa konsernin asiakasvarat olivat 1,32 miljardia, kun vuotta aiemmin ne olivat 550 miljoonaa euroa. Yrityskaupan vaikutus asiakasvarojen kasvuun oli noin 600 miljoonaa euroa. Elite Varainhoidon toiminta pysyi fuusiosta huolimatta kannattavana. Yhtiön tulos vuodelta 2014 oli 1,1 miljoonaa euroa. Yhtiö harkitsee listautumista pörssiin vuoden 2016 aikana.

Elite Varainhoito -konsernin nettoliikevaihto vuonna 2014 kasvoi 9,2 miljoonaan euroon*, mikä on 46 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 liiketulos pysyi edellisvuoden tasolla 1,1 miljoonassa eurossa.* 
Marraskuussa 2013 Elite Pankkiiriliikkeen omistajat ostivat enemmistön Eufex Pankki Oyj:n osakekannasta. Liiketoimintojen yhdistäminen toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja saatiin päätökseen kevään 2014 aikana.  
Sulautumisen jälkeen Eliten palvelut keskittyvät kahteen painopistealueeseen: 1) yksityishenkilöille tarjottavaan varainhoitopalveluun sekä 2) ammatti- ja suursijoittajille tarjottaviin rahasto-, välitys- ja sijoituspalveluihin.  
"Eliten tarjoamien palveluiden kysyntä on kasvanut sekä yksityissijoittajien että ammattilaisten keskuudessa. Olemme vuoden aikana panostaneet lisää tutkimusosaamiseen ja henkilökohtaiseen palveluun. Omat varainhoitosalkkumme tuottivat erinomaisen kilpailukykyisen tuloksen vuonna 2014. Haluamme edelleen panostaa asiantuntijuuteen ja olla osaamisen kautta askeleen edellä", sanoo Elite Varainhoidon toimitusjohtaja Daniel Pasternack. 

Pörssiin vuonna 2016?
Eliten hallitus on päättänyt aloittaa selvitystyön yhtiön listaamiseksi pörssiin. Selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Yhtiö harkitsee listautumista vuoden 2016 aikana. Mahdollisen listautumisen taustalla on yhtiön halu jatkaa voimakasta kasvua ja osallistua jatkossakin toimialalla käynnissä olevaan konsolidaatioon.
Eliten omistavat sen toimiva johto ja henkilöstö.

Lisätietoja: 
Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, Elite Varainhoito Oy, 050 569 3416


Elite on kasvava suomalainen sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä ja monipuolisia säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Elite-ryhmän muodostavat Elite Varainhoito Oy, rahastoyhtiö Elite Rahastohallinto Oy sekä vakuutusasiamiesyhtiöt Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Elite Life Oy. Lisäksi konserniin kuuluu pääomarahastotoimintaa harjoittava EPL Rahastot Oy, neuvontapalveluja tarjoava Elite Laki Oy ja instituutiomyyntiä harjoittava Elite Yhteisöpalvelut Oy. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 12 eri paikkakunnalla. Elite on perustettu vuonna 2001 ja se työllistää lähes 100 henkilöä. Yrityksen hallinnoimat asiakasvarat ovat noin 1320 miljoonaa euroa.

*Luvuissa on huomioitu yhtiöön tilikauden aikana fuusioituneen yhtiön liikevaihto ja tulos. Tulos on lisäksi oikaistu liikearvon poistoilla ja fuusion liittyvillä kertaluontoisilla kuluilla.