2014-03-13 - Asiakastiedote

Elite Pankkiiriliikkeen tulos yli kaksinkertaistui


Elite Pankkiiriliike on voimakkaassa kasvussa.  Konsernin liiketulos yli kaksinkertaistui vuoden 2013 aikana.  Keväällä 2014 yhtiön liiketoiminta yhdistetään Eufex Pankin kanssa. Toimintojen yhdistämisen seurauksena konsernin liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan ja hoidossa olevien asiakasvarojen nousevan yli miljardiin euroon. 


Elite Pankkiiriliikkeen tulos ja liikevaihto kasvoivat voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 6,1 miljoonaan euroon* vuonna 2013, mikä oli 110 % enemmän kuin vuonna 2012. Liiketulos vuonna 2013 oli 1,1 miljoonaa euroa* (422 000 euroa vuonna 2012). Konsernin vakavaraisuussuhde vuoden 2013 lopussa oli 10,5 %. 


Marraskuussa 2013 Elite Pankkiiriliikkeen omistajat ostivat enemmistön Eufex Pankki Oyj:n osakekannasta. Kaupalle myönnettiin Finanssivalvonnan hyväksyntä lokakuussa 2013. Liiketoimintojen yhdistäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja se tullaan saamaan päätökseen kevään 2014 aikana.  Sulautumisen jälkeen Elite tulee keskittymään kahteen pääpainopistealueeseen:

1) yksityishenkilöille tarjottavaan varainhoitopalveluun

2) Ammatti- ja suursijoittajille tarjottaviin rahasto-, välitys- ja sijoituspalveluihin.

 
- Eliten tarjoamien sijoituspalvelujen kysyntä on pysynyt hyvänä. Uskomme vahvasti henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja asiantuntijuuden voimaan. Olemme tehostaneet toimintaamme, jotta voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme tuottavaa varainhoitopalvelua, sanoo Elite Pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Daniel Pasternack. 

Eliten palveluiden määrä kasvaa entisestään 


Elite Pankkiiriliike on osallistunut viime vuosien aikana aktiivisesti toimialan yritysjärjestelyihin, joissa pienempiä yksiköitä on yhdistelty isommiksi yrityksiksi. Vuonna 2012 Eliten omistajat ostivat Bon Pankkiiriliikkeen, jonka toiminnot yhdistettiin Eliteen keväällä 2013. Yhtiön huikea kasvu ei perustu pelkästään yrityskauppoihin, vaan myös orgaaninen kasvu on jatkunut. Yrityskauppojen lisäksi Elite on kasvattanut asiakaskuntaansa etenkin täyden valtakirjan varainhoidon piirissä. Keväällä 2014 toteutuvan fuusion ansiosta Eliten tarjoamien palveluiden määrä kasvaa entisestään. Yhtiö hakee myös jatkuvasti lisää henkilöstöä palvelemaan kasvavaa asiakasmäärää. Eliten omistavat sen toimiva johto ja henkilöstö.

Lisätietoja: Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, Elite Pankkiiriliike Oy, 050 569 3416