Elite Palkitsemispalvelut vahvistaa asemaansa markkinajohtajana


Elite Palkitsemispalvelut vahvistaa entisestään markkina-asemaansa sovittuaan Henkilöstörahastopalvelut Oy Lahden asiakasrahastojen siirtämisestä Elite Palkitsemispalveluille. Tuore tutkimus osoittaa työntekijöiden palkitsemisen positiiviset vaikutukset.

Henkilöstörahastopalvelut Oy Lahden henkilöstörahastojen hallinnointipalvelut siirtyvät EAB-konserniin kuuluvalle Elite Palkitsemispalvelut Oy:lle. Järjestelyn myötä Elite Palkitsemispalvelut saa 25 uutta asiakasrahastoa ja niiden noin 25 000 henkilöjäsentä. Yhtiön palvelun piirissä olevien henkilöstörahastojen kokonaisjäsenmäärä kasvaa siten 85 000 henkilöön.

Elite Palkitsemispalvelut jatkaa myös orgaanista kasvuaan. Uusien henkilöstörahastojen perustamisessa on keskitytty henkilöstömäärältään suuriin yhtiöihin.

Elite Palkitsemispalvelut on yrityksille ja henkilöstörahastoille paras vaihtoehto, koska se osaa asiansa, palvelee aktiivisesti ja tuottaa palvelua alan parhailla järjestelmillä. Nykyisten asiakkaiden tyytyväisyys on ollut ratkaisevaa Lahden henkilöstörahastojen siirrossa, mutta myös onnistuneessa uusmyynnissä.

Työntekijöiden palkitseminen vaikuttaa organisaation taloudelliseen suorituskykyyn

Elite Palkitsemispalveluiden ja Deduktia Oy:n toteuttama tuore kirjallisuustutkimus osoittaa, että työntekijöiden palkitsemisella on positiivinen vaikutus organisaation taloudelliseen suorituskykyyn.

Kyky arvioida palkitsemisen vaikuttavuutta on olennaista, kun tehdään päätöksiä siihen kohdennettavista resursseista. Palkitsemisella voidaan pyrkiä muun muassa ohjaamaan henkilöstön toimintaa haluttuun suuntaan, parantamaan tuottavuutta, sitouttamaan henkilöstöä, synnyttämään oikeudenmukaisuuden kokemusta tai luomaan hyvää työnantajakuvaa.

Alkuvuonna 2019 toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli käydä läpi teemaan liittyviä akateemisia kannanottoja 1960-luvulta tähän päivään. Katsauksen koosti professori, FT Stephen J. Perkins (Oxfordin yliopisto, Global Policy Institute, Lontoo), ja siinä sovellettiin brittiläisen akateemikon, tohtori Sarah E. Jonesin, kehittämää tuoretta (2018) sosiaalitieteellistä lähestymistapaa.

Tutkimus perustui seuraaviin väittämiin:

  • Taloudellisella palkitsemisella on valikoiva vaikutus työvoimaan. Kokonaispalkkauksen taso toimii työvoiman houkuttelu- ja valintaprosessien kautta pyrkien vaikuttamaan organisaatioon hakeutuvan ja sinne jäävän työvoiman kokoonpanoon.

  • Taloudellisella palkitsemisella on työntekijöihin kannustinvaikutus. Se on vahva tapa vaikuttaa työntekijäkäyttäytymiseen, sekä yksittäisinä työntekijöinä että tiimin jäseninä, ja sillä on vaikutuksensa organisaation tuloksiin.

  • Havainnot palkkioiden määräytymisestä ja sen oikeudenmukaisuudesta toimivat työntekijöiden tyytyväisyyden ja motivaation välineinä ja vaikuttavat näin yksilölliseen ja organisationaaliseen käyttäytymiseen.

Vaikka ihmisten johtamisesta organisaatioissa ja siihen liittyvistä tekijöistä on kirjoitettu paljon, eivät palkitsemiseen liittyvät seikat ole olleet akateemisen huomion keskipisteenä. Tutkimusraportti tarkastelee työntekijöiden taloudellisen palkitsemisen vaikutuksia yksilölliseen ja kollektiiviseen suorituskykyyn ja toisaalta organisaationaaliseen tehokkuuteen suurissa, yli 500 työntekijän yksityissektorin yrityksissä kehittyneillä talousalueilla.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin: The Science of Employee Reward Management (englanniksi)


Lasse Mäkinen
Toimitusjohtaja
Elite Palkitsemispalvelut Oy