Elite Palkitsemispalvelut ja Deduktia tutkivat palkitsemisen vaikuttavuutta


Elite Palkitsemispalvelut ja Deduktia selvittivät palkitsemisen vaikuttavuuden arviointia. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa yhteenveto menetelmistä, joita käytetään työntekijöiden rahallisen palkitsemisen vaikuttavuuden arviointiin. Keskeistä oli selvittää, miksi jotkin palkitsemisjärjestelmät vastaavat työnantajien niille asettamia tavoitteita, mutta jotkin palkitsemisjärjestelmät eivät.

Tutkimuksen mukaan palkitsemisen tehokkuuteen vaikuttaa kolme tekijää. 1) Palkkiotason tulee määräytyä selvästi todennettavissa olevan suorituksen mukaan. 2) Suorite- ja tulospalkkauksen pitää olla päällimmäisenä järjestelmässä mukana olevien työntekijöiden mielessä. 3) Palkitsemisjärjestelmän tulee johtaa työntekijöiden arvokkaina pitämiin tuloksiin, ottaen kuitenkin huomioon työntekijöiden väliset eroavaisuudet.

Tutkimusraportissa käytiin läpi kaksitoista esimerkkiä alan tutkimuskirjallisuudesta poimituista arviointitutkimuksista keskittyen suorite- ja tulospalkkauksen menetelmiin ja keskeisiin havaintoihin. Case-esimerkit edustivat sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita.

Katsauksen koosti tohtori Stephen J. Perkins Oxfordin yliopistosta. Tutkimus oli jatkoa Elite Palkitsemispalveluiden vuonna 2018-2019 toteuttamalle palkitsemisen vaikuttavuuden arviointia käsittelevälle akateemisen tutkimukselle.

Lue lisää tutkimuksen suomenkielisestä tiivistelmästä

Lue koko tutkimusaineisto (englanniksi)

Lasse Mäkinen
Toimitusjohtaja
Elite Palkitsemispalvelut Oy