Elite Palkitsemispalveluille lisävoimia palkitsemisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen


 Elite Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen monipuolinen asiantuntija. Kokeneiden henkilöstörahastotoiminnan osaajien joukkoon on syyskuun alusta saatu vahvistusta, kun Jaakko Hänninen aloitti palkitsemisjärjestelmistä vastaavana johtajana. Jaakolla on yli 15 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus palkitsemisen kehittämisestä, myös globaalissa kontekstissa. Hänellä on vahva tausta muun muassa kokonaispalkitsemiseen liittyvässä auditoinnissa, palkitsemisen analytiikassa sekä erilaisten palkitsemiseen liittyvien teemojen työstämisessä asiakasyritysten kanssa.

Asiakasyrityksillämme on tyypillisesti moninaisia palkitsemisen kehittämiseen liittyviä tarpeita. Niitä voivat olla esimerkiksi yrityksen tuloksentekokyvyn parantaminen ja siihen pohjautuvan rahallisen palkitsemisen kehittäminen, jolloin hyvän ja organisaation kannalta oikeanlaisen suorituksen perusteella palkitaan johtoa, avainhenkilöitä, tiettyä ryhmää tai koko henkilöstöä. Kyseeseen voi myös tulla kokonaispalkitsemisen kehittäminen niin, että hyvien tekijöiden ja huippuosaajien houkutteleminen organisaatioon sekä erityisesti pitäminen organisaatiossa onnistuvat paremmin.

Palkitsemisen kehittämisessä Jaakko Hänninen pitää tärkeänä asiakkaan tarpeiden huomioimista palkkiojärjestelmien kokonaisvaltaisen toteuttamisen kaikissa vaiheissa. Palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi tulospalkkiot, myynti-insentiivit sekä pidemmän aikavälin kannustimet, mutta myös ammatilliseen kehittymiseen ja inspiroivaan työympäristöön liittyvät seikat on hyvä huomioida.

”Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa aidosti asiakkaan näköisen ja kokoisen ja hänen liiketoimintaansa istuvan ratkaisun, jossa luomme lisäarvoa konkreettisten lopputulosten kautta”, kiteyttää Hänninen.

”Olemme auttamassa teitä kaikissa palkitsemisen kehittämiseen liittyvissä tarpeissanne.”

Lue lisää palkitsemisesta

Yhteydenotot Elite Palkitsemispalveluihin:

Lasse Mäkinen
Toimitusjohtaja, Elite Palkitsemispalvelut Oy
Puh. 050 336 0204
lasse.makinen@eabgroup.fi

Jaakko Hänninen
Johtaja, Elite Palkitsemispalvelut Oy
Puh. 040 740 4041
jaakko.hanninen@eabgroup.fi

Maria Lindqvist

Maria Lindqvist

Asiakaskokemusvastaava

040 457 1689