2016-09-06 - Sääntely ja verotus

Elite Laki Oy:n syyskuun 2016 verovinkki


Testamentti – perintösuunnittelun kulmakivi

Testamentti on yksi tärkeimmistä asioista perintösuunnittelun näkökulmasta. Sillä voidaan määrätä yksityiskohtaisesti siitä, mitä henkilön omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen ja antaa erityisiä työkaluja perillisten perintösuunnittelua ja perintöverotuksen minimointia varten.

Testamentin tarpeellisuus tiedostetaan, mutta sen tarjoamat verotukseen liittyvät suunnittelukeinot ovat vähemmän tunnettuja. Lue vinkki ja tiedät, miksi testamentti kannattaa laatia perintösuunnittelun apuvälineeksi jo yksin perintöverotuksen näkökulmasta.

Tässä muutamia vinkkejä testamenttiin ja perintösuunnitteluun:

1: Testamentin tarjoamat vaihtoehdot

Testamenttiin kirjattavien luopumismahdollisuuksien avulla perillisille voidaan antaa mahdollisuus päättää siitä, miltä osin kukin perillinen haluaa vedota testamenttiin. Testamenttiin otettavien kirjausten johdosta testamentinsaaja voi esimerkiksi päättää siitä, ottaako hän testamentin perusteella tulevan perinnön vastaan kokonaan vai ainoastaan osittain, ylimääräiset veroseuraamukset välttäen.

Oikein laaditun testamentin avulla testamentinsaaja voi esimerkiksi päättää luopuvansa testamentin perusteella tulevasta omaisuudesta omien perillistensä hyväksi pidättäen kuitenkin hallintaoikeuden omaisuuteen. Näin luopuja saa hallintaoikeutensa perusteella käyttää testamentin hänelle osoittamaa omaisuutta tai nauttia omaisuuden tuotosta. Omistusoikeus omaisuuteen kuitenkin siirtyy luopujan perillisille, eli yhden sukupolven yli. Näin säästetään perintöverot yhden sukupolven osalta. Luopujan ei itse tarvitse maksaa perintöveroa pidättämästään hallintaoikeudesta, vaan perintöverovelvollisuus siirtyy luopujan perillisille. Luopujan hallintaoikeus omaisuuteen myös alentaa luopujan perillisten perintöverojen määrää.

2: Testamentti ja perinnön vastaanottaminen

Sisällyttämällä testamenttiin useampia vaihtoehtoja siitä, miten perilliset voivat ottaa perintönsä vastaan, annetaan heille mahdollisuus testamentin laatijan kuoleman jälkeen päättää siitä, miltä osin kukin haluaa testamenttiin vedota. Näin perintösuunnittelu mahdollistetaan vielä henkilön kuoleman jälkeen, kunnioittaen kuitenkin tämän ilmaisemaa tahtoa.

Perilliset voivat päättää kuolinhetken jälkeen viimeistään perunkirjoitukseen mennessä siitä, miltä osin he haluavat ottaa vastaan testamentin perusteella tulevan omaisuuden. Esimerkiksi jos perilliselle on vainajan kuolinhetkeen mennessä kertynyt omaa varallisuutta jo sen verran, että hän katsoo parhaaksi siirtää perintönä tulevaa omaisuutta jo suoraan omille perillisilleen, mutta turvaten kuitenkin henkilökohtaista toimeentuloaan, on luopuminen perinnöstä omien rintaperillisten hyväksi hallintaoikeus pidättäen erinomainen vaihtoehto.

3: Perinnöstä luopuminen ilman testamenttia

Ilman testamenttia ja testamenttiin sisällytettäviä juridisesti päteviä kirjauksia perinnöstä luopuminen niin sanotusti osittain ei ole mahdollista ilman ylimääräisiä veroseuraamuksia. Jos vainajalla ei ole testamenttia, tulee perinnönsaajan luopua perinnöstään tehokkaasti kokonaan, jotta luopujalle ei synny perintöverovelvollisuutta ja luopujan sijaan tuleville henkilöille lahjaverovelvollisuutta.

Mikäli siis vainajalla ei ole ollut testamenttia ja perillinen luopuu perinnöstään esimerkiksi pidättäen hallintaoikeuden perintönä saatuun omaisuuteen, katsotaan perinnöstä luopuneen henkilön ottaneen perinnön vastaan. Toisaalta taas perinnöstä luopuneen sijaan tulleiden henkilöiden katsotaan saaneen omaisuuden lahjana perinnöstä luopuneelta henkilöltä. Tällaisessa tilanteessa perinnöstä luopuja maksaa perintöverot vainajalta peritystä omaisuudesta ja luopujan sijaan tulleet henkilöt vielä lahjaveron luopujalta saamasta omaisuudesta. Näin syntyy kaksinkertainen veroseuraamus.

Testamentti tulee aina laatia yksilöllisesti testamentin tekijän tahtoa kunnioittaen sekä testamentin tekijän perhesuhteet ja omaisuus huomioiden. Eliten asiantuntijat laativat yhdessä toivomasi mukaisen testamentin, jossa perintösuunnittelun mahdollisuudet ja testamenttimääräysten vaikutukset huomioidaan laajasti ja kokonaisuutena. Kysy lisää testamentista ja muista perintösuunnittelun apuvälineistä asiantuntijoiltamme.


Teemu Pieviläinen

Kirjoittaja on Elite Laki Oy:n toimitusjohtaja