Elite Laki Oy:n marraskuun 2016 verovinkki


Sijoittaja – optimoi verotustasi vielä loppuvuonna

Verovuoden lopussa sijoittajan kannattaa käydä läpi oma sijoitussalkkunsa ja verovuoden aikana tekemänsä luovutukset sekä pääomatulot. Toimeen on syytä ryhtyä hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta, jotta oman verotuksen optimointi onnistuu tehokkaasti. Verotusta suunniteltaessa sijoittajan tulee huomioida vähintäänkin seuraavat asiat. Lisätietoa ja tarkempia ohjeita saat Eliten asiantuntijoilta.

1. Luovutusvoitot

Mikäli verovuoden aikana tehdyt luovutukset ovat olleet voitollisia, on luovutusvoistoista tulossa veroseuraamuksia. Luovutusvoittojen veroseuraamuksia voi kuitenkin tasata hyödyntämällä aiempina verovuosina syntyneitä, mutta vielä hyödyntämättömiä luovutustappioita. Luovutusvoittojen määrää voi myös vähentää myymällä tappiollisia arvopapereita sijoitussalkusta.

2. Luovutustappiot

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tuloverolain muutoksen myötä vuodesta 2016 alkaen omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot voi vähentää luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista verovuonna tai viitenä seuraavana vuonna. Omaisuuden luovutusvoittojen ohella pääomatuloja ovat muun muassa osinko-, korko-, vuokratulot ja metsätalouden puunmyyntitulot. Lisäksi pääomatuloja syntyy yritystoiminnan ja maataloustoiminnan pääomatulo-osuudesta.

Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot vähennetään edelleen vanhan lainsäädännön mukaisesti. Vuonna 2015 ja aiemmin syntyneet luovutustappiot voi vähentää ainoastaan omaisuuden luovutuksista syntyneistä luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.

3. Luovutusjärjestys

Osakkeita ja rahasto-osuuksia myytäessä on syytä muistaa, että luovutuksissa noudatetaan niin sanottua FIFO-periaatetta (first in, first out). Periaatteen mukaan ensin ostetut saman yhtiön osakkeet tai saman rahaston rahasto-osuudet myydään ensin pois. Eli luovutuksen katsotaan tapahtuvan aina vanhimmasta omistuksesta alkaen.

4. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämisen maksut

Myös vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksut ovat vähennyskelpoisia pääomatuloista. Maksut voi vähentää vain vakuutettu itse. Maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa.

Vähennyskelpoisuuden osalta on kuitenkin syytä huomioida, että maksujen vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa myös se, milloin sopimus on tehty. Uusien vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten maksujen vähennysoikeuden edellytyksenä on vuodesta 2013 alkaen ollut se, että säästöjä ryhdytään nostamaan vasta sen jälkeen, kun itse säästäjä on eläkeiässä. Tämä tarkoittaa työntekijän eläkelain mukaista lykättyä vanhuuseläkeikää, joka on 68 vuotta. Sen sijaan ennen vuotta 2013 tehdyn sopimuksen osalta eläkeiän alaraja on 63 vuotta. 

Teemu Pieviläinen


Kirjoittaja on Elite Laki Oy:n toimitusjohtaja

Asiakkaamme löytävät uudistuneesta verkkopalvelustamme toteutuneet tuotot -raportin, jota voi hyödyntää verojen optimonnin suunnittelussa. Eliten asiantuntijat ovat myös valmiina auttamaan sinua verotuksesi optimoinnissa ja luovutustappioiden hyödyntämisessä. Kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi tai jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.