Elite Laki Oy:n helmikuun 2016 verovinkki


Osakesijoittaja – tiesitkö tämän osinkoverotuksesta?

Epävakaassa markkinatilanteessa osingot ovat monen suomalaisen osakesijoittajan mieleen. Osingot tuovat pörssiosakkeiden omistajille kohtuullisen tasaista tulovirtaa, ja ne ovat muihin pääomatuloihin verrattuna hieman kevyemmin verotettuja, sillä osingosta 15 prosenttia on verotonta tuloa. Pitkän aikavälin sijoittamisessa osinkotulojen verotus kuitenkin syö sijoittajan korkoa korolle -ilmiötä.

Osinkotulojen verotus jää tavalliselta osinkosijoittajalta usein huomaamatta, sillä osinkoa jakava pörssiyhtiö tilittää koko osingosta 25,5 prosentin ennakonpidätyksen suoraan verottajalle.

Osinkojen osittanen verovapaus saattaa kuulostaa hyvältä sijoittajan korvaan, mutta tosiasiassa niitä verotetaan verrattain raskaasti – ennakonpidätyksestä johtuen sijoittajan huomaamatta.

Sijoittajan on myös mahdollista välttyä osinkotulojensa välittömältä verottamiselta. Mikäli edellä mainitut osingot olisivatkin kertyneet sijoitusvakuutuksen sisään, olisi sijoittaja välttynyt välittömältä osinkoverotukselta ja osingot olisi voitu sijoittaa täysimääräisenä uudelleen.

Tietoa osinkoverotuksesta

Yksityishenkilön saamasta pörssilistatun osakeyhtiön osingosta 85 prosenttia on verotettavaa pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Vuonna 2016 pääomatulona verotettavasta osinkotulosta maksetaan veroa 30 prosenttia. Mikäli osinkojen ja muiden pääomatulojen yhteenlaskettu summa ylittää 30 000 euroa, nousee vero 34 prosenttiin.

Esimerkki osinkoverotuksesta:

Olli Osakesijoittaja saa vuonna 2016 pörssiyhtiöistä osinkoa 10 000 euroa, josta veronalaista tuloa on 8 500 euroa ja verotonta tuloa 1 500 euroa.

Osingoista on pidätetty 2 550 euron (10 000 € x 25,5 %) ennakonpidätys verottajalle. Vero osinkona saatavasta pääomatulosta on 2 532 euroa (8 500 € x 30 %). Olli saa tehdyn ennakonpidätyksen ja pääomatuloveron erotuksena veronpalautusta 18 euroa. Ollin kokonaisvero 10 000 euron osingoista on siis 2 532 euroa.