Elite Kiinteistökehitysrahastolla vahva tuotto


Kiinteistömarkkinoiden kehitys

Kiinteistömarkkina Suomessa on pysynyt hyvin aktiivisena alkuvuoden ja näyttää jatkuvan vahvana edelleen. Matala korkotaso houkuttelee niin kotimaisia kuin ulkomaisia pääomia vaihtoehtoista tuottoa tarjoaviin kiinteistösijoituksiin. Markkina on selvästi hyvin kahtiajakautunut hyvien ja kysyttyjen kiinteistöjen sekä sijainniltaan heikompien vähemmän kysyttyjen kiinteistöjen kesken. Ulkomaisten sijoittajien vahva tuleminen Suomeen näkyy varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Myös rakennusliikkeet ja vuokra-asuntotoimijat etsivät pääkaupunkiseudulta hyvin aktiivisesti tontteja. Tämä on hyvä merkki rahaston strategian kannalta: Kun rakennusoikeuksien arvot kohoavat kasvavan kysynnän kautta, paranee rahaston kehityskohteiden arvonousupotentiaali. Nyt on juuri oikea aika kehittää hyvillä sijainneilla olevia vanhoja toimitilakohteita asuntokaavoituksen suuntaan.


Rahaston tuotto

Rahaston alkuvuosi oli tuloksellisesti vahvaa. Rahaston nettotuotto omalle pääomalle tammi-maaliskuussa vuosituotoksi muunnettuna on 11,3 %. Tämä tuotto ei pidä sisällään realisoimatonta arvonnousua. Rahaston alkuvuoden tuotto tukee rahaston tavoitetta jakaa kohderahaston sijoittajille 8 prosentin vuotuista tuottoa.

Salkun kehitys

Rahaston kiinteistösalkun kehitysprojektit etenevät suunnitellusti. Olemme pitäneet kaavamuutoskohteista useita tarjouskilpailuja etsien potentiaalisia toteuttajakumppaneita kohteisiin. Kysyntä tuntuu olevan korkealla ja kaikkiin kohteisiin tähän mennessä on saatu aito kilpailutilanne aikaiseksi. Muutamia kohteita rahastossa kehitetään myös vuokrauksella. Päivittäistavarakaupan ja hoivasektorin vuokrauskysyntä on hyvää ja rahaston neuvottelut ovat edenneet tähän asti positiivisesti.


Uusien kohteiden hankinta

Rahaston merkittävä kasvu tarkoittaa salkunhoidon kannalta aktiivista sijoittamista vuoden jälkimmäisen puolikkaan aikana. Rahasto hakee parhaillaan kohteita kokoluokassa 5-15 miljoonaa euroa erityisesti pääkaupunkiseudulta, mutta myös muista kasvukeskuksista, mikäli kohteissa on vahva ja pitkä vuokratuotto.


Rahasto auki 17. kesäkuuta asti

Rahaston myynti uusille sijoittajille käynnistyi helmikuun puolivälissä. Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky:n kautta myös yksityissijoittajille tarjoutuu nyt mahdollisuus sijoittaa kohderahastoon. Rahasto on saanut erittäin hyvän vastaanoton sekä instituutiosijoittajilta että yksityissijoittajilta. Myös osa vanhoista instituutiosijoittajista ovat lisäämässä merkittävästi sijoitustaan rahastoon. Runsaan kysynnän ansiosta on päätetty, että rahastoa ei enää tulla avaamaan syksyllä, vaan rahaston myyntiaikaa jatketaan 17.6.2016 asti. Uusien sijoittajien myötä rahaston koko tulee vähintään kaksinkertaistumaan.

Yllä olevassa tekstissä esitetyt tiedot koskevat aiempaa tuotto- ja arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Rahasto suljetaan uusilta sijoituksilta 17. kesäkuuta, joten nyt on viimeinen hetki päästä mukaan kiinteistökehitysrahaston vahvaan vuokrakassavirtaan ja arvonmuutospotentiaaliin.

Lisätietoa Kiinteistökehitysrahastosta asiantuntijoiltamme