Elite Kiinteistökehitysrahasto II:n myynti lähti hyvin käyntiin – Apteekkien Eläkekassa on yksi tyytyväisistä sijoittajista


Elite Kiinteistökehitysrahasto II:n syöttörahaston* myynti on lähtenyt hyvin käyntiin, sillä jo useat yksityissijoittajat ovat päättäneet sijoittaa siihen. Elite Kiinteistökehitysrahasto II on instituutiosijoittajille suunnattu päärahasto, johon yksityissijoittajien on mahdollista sijoittaa syöttörahaston kautta. Syöttörahastoon on mahdollista sijoittaa vain syksyn ajan, minkä jälkeen se suljetaan uusilta sijoituksilta.

Suomalaiset instituutiosijoittajat ovat sitoutuneet sijoittamaan päärahastoon yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Yksi sijoittajista on yksityisapteekkien lakisääteisestä eläketurvasta vastaava Apteekkien Eläkekassa, jolla on noin 610 miljoonan euron suuruinen sijoitusvarallisuus.

Apteekkien Eläkekassalla on suorien kiinteistösijoitusten lisäksi myös yhteisomisteisia kiinteistökohteita ja rahastosijoituksia. Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä ohjaa eläkekassan sijoitustoimintaa, joten kiinteistökehittämiseen ja tekemisen kautta luotavaan arvonnousuun perustuvia sijoituksia on luontevaa tehdä rahastojen kautta. Suurimpien sijoittajien edustajista koostuva sijoitusneuvosto tekee kaikki merkittävät sijoituspäätökset ja tarjoaa mahdollisuuden seurata rahaston toimintaa säännöllisesti.

”Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahastot ovat instituutionaaliselle sijoittajalle hyvä ja luotettava tasaisen kassavirran lähde ja mahdollisuus päästä osalliseksi arvonnousupotentiaalista. Luonteeltaan toiminta on lähempänä kumppanuutta kuin pelkkää rahastosijoittamista”, kertoo Apteekkien Eläkekassan kiinteistöpäällikkö ja rahaston sijoitusneuvoston puheenjohtaja Antti Jäntti.

Jäntin mielestä toiminta kohdistuu kiinteistömarkkinassa pääosin arvon luomisesta, käyttötarkoituksen muutoksesta ja kaavakehityksestä muodostuvaan osa-alueeseen, joka ei ole ylikilpailtu.

EKKR-II-Aleksiskivenkatu

Elite Kiinteistökehitysrahasto II:n toiminta käynnistyi kesällä 2018. Rahasto jatkaa samanlaista sijoitustoimintaa kuin maaliskuussa täyteen investoitu Elite Kiinteistökehitysrahasto I. Yksityissijoittajille tarjolla olevan syöttörahaston minimimerkintä on 25 000 euroa.

Mikäli kiinnostuit uudesta kiinteistörahastosta, ole yhteydessä asiakasvastuulliseen pankkiiriisi tai Elite Alfred Bergin asiakaspalveluun puh. 0201 558 610 tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi, niin sovitaan tapaaminen.

* Päärahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky. Syöttörahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Syöttörahasto II Ky. Rahasto on lain vaihtoehtorahaston hoitajista mukainen vaihtoehtorahasto.

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg