Elite Alfred Bergin toinen kiinteistökehitysrahasto keräsi sijoituksia 114 miljoonaa euroa


Elite Alfred Bergin toinen kiinteistökehitysrahasto* haali sijoituksia yli kaksi kertaa enemmän kuin yrityksen loistavasti menestynyt aiempi kiinteistökehitysrahasto**. Toiseen kiinteistökehitysrahastoon tuli sijoitussitoumuksia yhteensä 114 miljoonaa euroa, mikä ylitti rahaston alkuperäisen 100 miljoonan euron tavoitteen.

Elite Alfred Bergin aiempi vastaavan strategian rahasto keräsi sijoittajilta 50,5 miljoonaa euroa sijoituksia ja menestyi loistavasti. Ensimmäinen kiinteistökehitysrahasto saavutti viime vuonna 15,7 %:n kokonaistuoton ja vuonna 2018 peräti 30,5 %:n tuoton.***

Elite Alfred Bergin järjestyksessään toinen kiinteistökehitysrahasto oli avoinna uusille sijoittajille vuoden 2019 loppuun saakka. Kummankin rahaston strategiana on sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa.

Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että suuri joukko ensimmäisen kiinteistökehitysrahastomme sijoittajista osoitti luottamustaan toimintaamme kohtaan ja lähti sijoittajiksi myös uuteen rahastoomme. Uskomme, että pääsyynä tähän on se, että ensimmäinen rahastomme menestyi erinomaisesti ja ylitimme sen alkuperäiset tuottotavoitteet. Hyvä tuotto on muodostunut onnistuneista kiinteistökehityshankkeista sekä vakaasta vuokrakassavirrasta.

Elite Alfred Bergin toisessa kiinteistökehitysrahastossa on päästy hyvin vauhtiin pääomien sijoittamisessa. Rahastolla on tällä hetkellä omistuksessaan 17 kiinteistöä, joissa on vuokrattavaa alaa yli 45 000 m². Rahaston suurimpia vuokralaisia ovat Kesko Oyj, Mehiläinen Oy, Stark Suomi Oy sekä Isku Invest Oy. Rahaston sijoitussitoumuksista on kutsuttu noin 40 miljoonaa euroa. Meneillään on neuvotteluja useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoisten kiinteistöjen hankinnoista ja osa näistä kaupoista toteutunee kevään aikana.

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg* Rahaston virallinen nimi on Elite Finland Value Added Fund II Ky
** Rahaston virallinen nimi on Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky
*** Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan.