Elite Alfred Bergin teettämä tutkimus osoittaa, että rahastosäästämisen suosio on tuplaantunut viidessä vuodessa


Elite Alfred Bergin Taloustutkimuksella teettämä varainhoitotutkimus osoittaa, että yhä suuremmalla osalla suomalaisista sijoittaminen ja säästäminen ovat ajankohtaisia. Rahastosäästämisen suosio on kaksinkertaistunut vuodesta 2016 vuoteen 2021.

Rahat-saastopossu-1200-628

Varainhoitotutkimus osoittaa, että täysikäisistä suomalaista (18–79-vuotta) 38 % on kiinnostunut säästämisestä tai sijoittamisesta sekä miettinyt aihetta viime aikoina. Aktiivisesti säästäviä tai sijoittavia sekä henkilöitä, joille perintö- ja testamenttiasiat ovat ajankohtaisia asioita, oli 41 % vastaajista. Tähän ryhmään kuuluvien vastaajien osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016. Vain viidesosa suomalaisista ei ole kiinnostunut säästämisestä, sijoittamisesta tai perintö- ja testamenttiasioista.

Varainhoitotutkimus 2021: Kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen

Oletko viime aikoina miettinyt/pohtinut säästämistä, sijoittamista tai perintö- ja testamenttiasioita? Mikä seuraavista sopii kuvaamaan sinua tällä hetkellä?


Säästötilin merkitys laskussa, rahastojen suosio tuplaantunut


Kuukausittain säästävät vastaajat suosivat edelleen säästötiliä sijoituskohteena, mutta säästötilin ja talletustilin suosio on heikkenemässä. Sen sijaan rahastosäästämisen osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2016. Rahastoihin säästäviä oli 40 % vuonna 2021, 32 % vuonna 2019 ja 21 % vuonna 2016.

Varainhoitotutkimus 2021: Miten suomalaiset säästävät

Miten säästää


Elite Alfred Berg teetti varainhoitotutkimuksen Taloustutkimuksella nyt kolmatta kertaa. Aiemmat tutkimukset on toteutettu vuonna 2019 ja 2016. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten suhtautumista sijoittamiseen, säästämiseen ja varainhoitoyhtiöihin yleisesti. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisia asenteiden muutoksia suhteessa vuosien 2016 ja 2019 tutkimusten tuloksiin.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset 18–79-vuotiaat, ja aineisto kerättiin 1.–8.9.2021. Tiedonkeruu tehtiin Taloustutkimus Oy:n Internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi 867 vastaajaa. Aineisto painotettiin vastaamaan 18–79-vuotiaita suomalaisia. Tavoitevastaajamäärä oli 800, joista vähintään puolet tuntee jonkin varainhoitoyrityksen vähintään nimeltä.