2021-03-08 - Asiakastiedote

Elite Alfred Bergin sijoitusrahastot jakavat tuottoa


EAB-konserniin kuuluvan EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille sijoitusrahastoille maksetaan tuottoa maaliskuussa 2021 seuraavasti:

tuotonjako-suomifokus-eurooppafokus-optimaalivarainhoito-korko-03-2021 0

* Tuotonjakoon on oikeutettu sellainen tuotto-osuuden omistaja, jolla on kyseisiä tuotto-osuuksia omistuksissaan 8.3.2021 (yhtiökokouspäivä).

** Tuotto-osuudet noteerataan ilman niihin kuulunutta tuottoa yllä olevan taulukon mukaisesta päivästä alkaen. Näin ollen tuotto-osuuksien osuudenarvo kasvuosuuksiin nähden alenee maksettavaa tuotto-osuutta vastaavalla summalla.

Tuotonjaon yhteydessä Suomessa verovelvollisilta yksityishenkilöiltä peritään ennakonpidätys voimassa olevan pääomatuloveroprosentin mukaan. Yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä, joiden kotipaikka on Suomessa, ei peritä ennakonpidätystä. Ulkomailla verovelvollisilta yksityishenkilöiltä ja ulkomaisilta yrityksiltä peritään lähdeveroa Suomen ja kyseisen valtion välisen verosopimuksen mukaisesti.

Tiedotamme muiden rahastojemme mahdollisista tuotonmaksuista erikseen.