2019-03-07 - Sijoittaminen - Rahastot

Elite Alfred Bergin sijoitus autorahoitukseen on alkanut kantaa hedelmää


Elite Alfred Bergin osakkuusyhtiö, SAV-Rahoitus Oyj, on myöntänyt lähes 20 vuoden toimintahistoriansa aikana yli 60 000 osamaksurahoitusta ja lainaa. Aiemmin tappiollinen yritys tekee nyt positiivista tulosta.

EAB Group Oyj osti yhdessä Oma Säästöpankki Oyj:n kanssa vuoden 2016 lopussa SAV-Rahoitus Oyj:n osakekannan enemmistön. Ostopäätös perustui näkemykseen, että SAV-Rahoitusta on mahdollista kehittää sekä rahoituksen että myynnin osalta.

SAV-Rahoitus Oyj on perinteikäs autolainoihin erikoistunut rahoituspalveluita tarjoava yritys. Yhtiö on toiminut alalla vuodesta 2000, ja sille on kertynyt lähes 20 vuoden toimintansa aikana pitkä kokemus autoluototuksesta ja asiakaskunnastaan. Koko toimintahistoriansa aikana yhtiö on myöntänyt yli 60 000 osamaksurahoitusta ja lainaa. SAV-Rahoitus toimii autoliikkeille yhtenä rahoitusvaihtoehtona ja yhtiön rahoitustuotteiden jakelun hoitavat sadat yksittäiset autoliikkeet. Yhtiö kilpailee tuotteillaan perinteisten pankkien ja niiden rahoitusyhtiöiden sekä erikoistuneiden rahoitusyhtiöiden kanssa. SAV-Rahoituksen vahvuuksiin kuuluvat pitkä toimintahistoria, kattava tietokanta asiakkaiden luottohistoriasta, brändin tunnettuus autoliikkeiden keskuudessa sekä vahvasti skaalautuva liiketoimintainfrastruktuuri.

Historiallisesti SAV-Rahoituksen tilinpäätöksissä raportoitu luottotappioprosentti on näkynyt noin 2–4 prosentin osuutena luottokannasta vuosittain. Tämä johtuu siitä, että SAV-Rahoitus tuntee hyvin asiakaskuntansa ja käyttää tätä tietoa luottoja myöntäessään. SAV-Rahoitus käyttää tarvittaessa tehokkaita perintäkeinoja maksuhäiriöiden pitämiseksi matalalla tasolla. SAV-Rahoitus ei kilpaile pankkien kanssa hyvätuloisten kuluttajien autolainoista vaan on erikoistunut luotottamaan tavallisia työssäkäyviä ihmisiä, joita pankit eivät täysmääräisesti palvele. Vastaavasti pankkien ja rahoitusyhtiöiden näkökulmasta asiakkaiden riskiprofiilia nostavat asiat, kuten ostettavan auton ikä, näkyvät SAV-Rahoituksella korkeampana luotoista saatavana korkona. Keskimääräisen asiakkaan bruttokuukausitulot ovat noin 2 700 euroa, ikä 40 vuoden paikkeilla ja auton ikä yli 10 vuotta. Asiakkaat tarvitsevat autoaan pääasiassa työssäkäyntiä varten, ja auto toimii samalla luoton vakuutena.

EAB Group Oyj:n näkemys SAV-Rahoituksen kehitysmahdollisuuksista on alkanut kantaa hedelmää. Kun vielä vuosina 2016 ja 2017 yhtiön tulos oli reilusti tappiollinen, vuoden 2018 tulos oli verojen jälkeen noin 416 000 euroa voitollinen ja kuluvan vuoden ennuste näyttää reilua kasvua sekä luottokannan että tuloksen osalta. Tämä on ollut mahdollista uusien omistajien tekemien toimenpiteiden, kuten yhtiön ottorahoituksen saatavuuden parantamisen ja uuden toimitusjohtajan valinnan, ansiosta. Näyttää siis siltä, että EAB:n sijoitus tähän käänneyhtiöön alkaa kannattaa.


Toni Iivonen
Johtaja, rahoituspalvelut
Elite Alfred Berg