Elite Alfred Bergin salkunhoitajaesittely: Sami Eriksson


”Rahaston menestyksen taustalla on pitkäjänteinen ja sitoutunut salkunhoitotyö, jossa korostuvat markkina- ja makrotalousanalyysin tärkeys, aktiivisuus, kantaaottava näkemys ja olennaiseen keskittyminen”, kiteyttää salkunhoitaja Sami Eriksson työtään Elite Alfred Bergillä.

SamiEriksson pokaali1-1200-628


Sami Erikssonin hoitama Elite Alfred Berg Korko -rahasto voitti parhaan korkorahaston palkinnon Morningstarin vuoden 2022 Awards-kilpailussa.


Oulusta Luxemburgin kautta korkosijoitusten rahastonhoitajaksi

Olen alun perin Oulusta kotoisin ja muutin opiskelujen perässä Vaasaan, jossa suoritin kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena rahoitus. Pääkaupunkiseudulla olen asunut vuodesta 2003 lähtien.

Työurani finanssialalla alkoi taloushallinnon tehtävissä Evli Pankissa, josta siirryin työskentelemään Evli Luxemburgin sivuliikkeeseen. Muutettuani takaisin Suomeen työskentelin vielä Evlin riskienhallinnassa. Tämän jälkeen olen toiminut korkosalkunhoitajana (ent. nimellä) Työttömyysvakuutusrahastossa, Handelsbankenissa ja Elite Alfred Bergillä yhteensä 16 vuotta. Elite Alfred Bergillä aloitin elokuussa 2016 korkosijoituksista vastaavana salkunhoitajana.

Rahaston menestyksen taustalla on pitkäjänteinen ja sitoutunut salkunhoitotyö, jossa korostuvat markkina- ja makrotalousanalyysin tärkeys, aktiivisuus, kantaaottava näkemys ja olennaiseen keskittyminen.

Hoitamassani Elite Alfred Berg Korko -rahastossa varat sijoitetaan eri korko-omaisuusluokkiin globaalisti hajauttaen. Sijoituskohteina voivat olla valtioiden, yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat sekä korkorahastot. Tavoitteena on saavuttaa hajauttamalla ja aktiivisella salkunhoidolla lisätuottoa sekä globaalien pitkien korko-omaisuusluokkien yhdistelmän ylittävää tuottoa. Aktiivinen salkunhoito korostuu omaisuusluokkien taktisessa painotuksessa sekä korko- ja luottoriskin hallinnassa.

Vastuullinen sijoittaminen on olennainen osa myös salkunhoitajan työtä. Hyödynnämme BNP Paribas’n ESG-tutkimusta (ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto), johon kuuluvat maailmanlaajuinen yritysvastuunormien seuranta ja ympäristörikkeiden arviointi. Suorat korkosijoitukset seulomme BNP:n ja Norges Bankin sulkulistojen avulla, joiden kriteereinä on sekä toimialarajoitteita että yrityskohtaisia normirikkomuksia.

Tärkeintä työssäni ovat kollegat sekä työnantaja, joka on mahdollistanut työnteon sen vaatimilla välineillä. Etätyön mahdollisuus on tehnyt päivistä entistä tehokkaampia, kun työmatkat eivät ole vieneet aikaa.

Etätyön lisäännyttyä eri ulkoaktiviteeteista on saanut hyvää vastapainoa hektiselle työlle. Olen myös saanut irrotettua ajatukset arjen kiireistä omakotitaloni erilaisissa ylläpitotöissä sekä toimiessa tyttäreni treenikuskina.


Haluatko kuulla lisää Elite Alfred Berg Korko -rahastosta?