Elite Alfred Bergin salkunhoitajaesittely: Marko Saastamoinen


Elite Alfred Bergin osakerahastot Eurooppa Fokus ja Suomi Fokus ovat kehittyneet erinomaisesti vaiherikkaan pörssivuoden 2021 aikana. Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahaston D-osuussarjan tuotto 1.1.2021 – 30.11.2021 oli +28,01 % ja ylituottoa suhteessa rahaston vertailuindeksiin kertyi 9,42 %-yksikköä. Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahaston D-osuussarja on puolestaan tuottanut vastaavalla ajanjaksolla 26,14 % ylituoton ollessa 6,34 %-yksikköä.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahaston D-osuussarjan ja vertailuindeksin tuotto 0101–30112021

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahaston D-osuussarjan ja vertailuindeksin tuotto 1.1.–30.11.2021

Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahaston D-osuussarjan ja vertailuindeksin tuotto 0101–30112021

Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahaston D-osuussarjan ja vertailuindeksin tuotto 1.1.–30.11.2021

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille. Tämän lisäksi rahaston vertailuindeksin ulkopuolelta on mahdollista valita maksimissaan 20 %:n edestä muita yhtiöitä. Rahasto voi sijoittaa kaiken kokoisiin yrityksiin, mutta likviditeetin hallinnan näkökulmasta painotamme rahastossa yhtiöitä, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. Yhtiövalinnassa korostuvat kannattava kasvu, hyvä oman pääoman tuotto, vahva tase ja johdon ”track record” arvon luomisesta sijoittajille.

Elite Alfred Berg Suomi Fokus sijoittaa varansa suomalaisiin yhtiöihin pääpainon ollessa vertailuindeksin OMX Helsinki Cap yhtiöissä. Eurooppa Fokus -rahaston tavoin myös Suomi Fokus painottaa sijoituksissaan kohtuullisen suuria ja likvidejä yhtiöitä. Koska kotimainen sijoitusuniversumi on varsin suppea, rahasto etsii ylituoton hakemiseksi sijoituskohteita aktiivisesti myös hieman pienemmistä yhtiöistä. Pirteänä jatkunut kotimainen listautumisantimarkkina on osaltaan tarjonnut tähän hyviä mahdollisuuksia.

Salkunhoitaja Marko Saastamoinen

Kumpaakin rahastoa hoitaa Elite Alfred Bergin salkunhoitotiimissä Marko Saastamoinen. Marko valmistui vuonna 1998 kauppatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineinaan laskentatoimi ja rahoitus. Ura pääomamarkkinoilla alkoi yritystutkimustehtävissä Leoniassa. Tämän jälkeen edessä oli yli 15 vuoden ajanjakso Handelsbankenissa, ensin yritysrahoituksen parissa ja myöhemmin salkunhoitajana. Elite Alfred Bergillä Marko aloitti elokuussa 2016 osakesijoituksista vastaavana salkunhoitajana.

Salkunhoitajan työssä Marko painottaa erityisesti kahta asiaa: yhtiötapaamisten merkitystä ja vastuullisuuden huomioimista. Mitä parempi tuntuma salkunhoitajalla on yhtiöihin ja niiden ansaintalogiikkaan sekä johtoon, sitä helpompi on tulkita johdon kommentteja ja muodostaa perusteltuja näkemyksiä tulevan kehityksen suhteen.

Marko Saastamoinen, salkunhoitaja, Elite Alfred Berg


Vastuullinen sijoittaminen korostuu kaikessa Elite Alfred Bergin toiminnassa. Käytännön sijoitustyössä Marko huomioi ESG-näkökulman (Environment, Social, Governance) sijoituskohteiden valinnassa käyttäen muun muassa BNP Paribas’n ja Norjan keskuspankin öljyrahaston ylläpitämiä sulkulistoja. Näiden avulla Marko rajaa potentiaalisten sijoituskohteiden joukosta ne, jotka eivät täytä asetettuja vastuullisuuskriteerejä.

Uuden sijoituskohteen hankinnassa salkunhoitajan tehtävänä on aina muodostaa myös subjektiivinen arvio vastuullisuuden näkökulmasta. Jos jokin asia E:n, S:n tai G:n osalta askarruttaa, niin kysymme asiaa suoraan yhtiöltä. Kun olemme saaneet mielestämme riittävästi tietoa asiasta, teemme lopullisen päätöksen kyseisen yhtiön sopivuudesta salkkuun.

Taustatietoa Markosta hänen omin sanoin:

”Olen syntynyt Tampereella vuonna 1970 ja asunut Pirkanmaalla aina vuoteen 1999 saakka, jolloin muutimme perheen kanssa Espooseen. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kolme jo aikuista lasta. Kotona lapsista asustelee vielä poika, joka aloittaa varusmiespalveluksensa ensi tammikuussa. Vanhempi tytär on työelämässä ja nuorempi opiskelee. Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluvat spinning, lenkkeily, maanpuolustus ja lukeminen. Kesällä tuli suoritettua myös Green Card, mutta itse pelaaminen jäi vielä lyöntiharjoitusten asteelle. Omakotiasujana myös kaikenlaiset kodin kunnostus- ja ylläpitotyöt käyvät harrastuksesta.”

Tutustu Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus- ja Elite Alfred Berg Suomi Fokus -rahastoihin.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto
Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto