Elite Alfred Bergin salkunhoitajaesittely: Harri Palosaari


Salkunhoitaja Harri Palosaari vastaa Elite Alfred Bergin kahden ensimmäisen kiinteistökehitysrahaston sijoitustoiminnasta. Harrin työssä korostuvat erityisesti vastuullisuus ja sen huomioiminen osana kiinteistösijoitustoimintaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahastoilla on takanaan menestyksekäs historia ja jatkamme menestyksekkään strategian toteuttamista myös uudessa varainkeruuvaiheessa olevassa kolmannessa kiinteistökehitysrahastossamme.

Harri Palosaari, salkunhoitaja, toimitilasijoitukset, Elite Alfred Berg


Salkunhoitaja Harri Palosaari

Olen syntynyt Torniossa vuonna 1982 ja asunut siellä noin parikymppiseksi. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi kolme kouluikäistä lasta ja koiranpentu. Rakensimme omakotitalon Nurmijärven Rajamäelle vuonna 2018, ja projekti meni korkeasta oman työn osuudesta huolimatta niin hyvin, että seuraava hanke jo vähän kiinnostaisi. Perheemme on varmasti viisasta asua omakotitalossa myös tulevina vuosina, koska meillä soitetaan rumpuja, viulua, kitaraa ja pianoa.

Rajamäellä on mahtavat maastot harrastaa muun muassa maastopyöräilyä ja hiihtoa. Talvella 2022 tavoitteenani on hiihtää 1 000 kilometriä. Olen ollut vapaaehtoistyössä kokoaikaisesti noin 7 vuoden ajan ja osallistun vieläkin viikoittain vapaaehtoistyöhön.

Kiinteistösijoitustoiminnassa on paljon hyötyä siitä, että on käytännön kokemusta monipuolisesta rakentamisesta ja kiinteistöjen ylläpidon eri alueista. Minulla on sähköasennusoikeudet ja olen työskennellyt erilaisten rakennusprojektien parissa Suomen lisäksi myös Venäjällä, Liettuassa ja Iso-Britanniassa. Olen taustakoulutukseltani insinööri (AMK) ja suuntautunut kiinteistöjohtamiseen. Olen lisäksi hankkinut täydennyskoulusta kiinteistösijoitustoiminnan johtamisesta. Työskentelin aiemmin Realia Services Oy:ssä, ensin teknisenä isännöitsijänä asuntokohteissa, sitten kiinteistöpäällikkönä ja lopulta asiakkuuspäällikkönä. Asiakkaitani olivat kotimaiset ja kansainväliset kiinteistösijoittajat sekä jotkin kunnat ja valtion liikelaitokset.

Yksi asiakkaistani oli Elite Alfred Bergin hallinnoima Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky, johon minut houkuteltiin salkunhoitajaksi vuonna 2016. Siirtyminen EAB:lle oli helppoa, koska vastasin jo tuolloin rahaston kiinteistöjen hallinnoinnista ja tunsin kiinteistösijoitustiimin. Tullessani EAB:lle rahastolla oli meneillään vielä sijoituskausi. Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky sijoitti vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Rahastolla oli toimikauden aikana useita hyvätuottoisia kiinteistöjen kehityshankkeita. Kiinteistöjen arvoa nostettiin myös tehostamalla vapaiden tilojen vuokrausta, uudistamalla vanhoja vuokrasopimuksia, optimoimalla kiinteistöjen kuluja sekä tekemällä energiatehokkuushankkeita.

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky oli yksi viime vuosien parhaita tuottoja tarjonneista kiinteistörahastoista. Kyseessä oli määräaikainen rahasto, joka myi viimeisen kiinteistönsä pois joulukuussa 2021. Suurimmillaan rahastossa oli noin 30 kiinteistöä ja niiden arvo oli noin 100 miljoonaa euroa.

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky tuotto 2015-2021

*) Tilintarkastamaton annualisoitu nettotuotto kaikkien kiinteistökohtaisten kulujen jälkeen keskimääräiselle kokonaispääomalle (sis. oma pääoma ja vieras pääoma) laskettuna.
**) Tilintarkastamaton annualisoitu kiinteistöjen nettotuotto lisättynä kiinteistöjen arvonmuutoksella.
***) Tilintarkastamaton annualisoitu nettotuotto kaikkien vuotuisten kiinteistö-, rahasto- ja rahoituskulujen jälkeen keskimääräiselle sijoitetulle omalle pääomalle laskettuna ja realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot huomioiden.


Tällä hetkellä vastaan salkunhoitajana samalla strategialla toimivasta rahastosta nimeltä Elite Finland Value Added Fund II Ky. Rahasto omisti vuoden 2021 lopussa 56 kiinteistöä ja vuokrattava ala oli noin 174 000 m2. Kiinteistöjen käypä arvo oli noin 210 miljoonaa euroa. Rahastolla on meneillään useita hyvätuottoisia kehityshankkeita eri puolilla Suomea. Rahaston toimikausi jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Vastuullisuus ja energiatehokkuus ovat tärkeällä sijalla kaikkien kiinteistörahastojemme toiminnassa ja lähellä myös omaa sydäntäni. Ulkopuolinen konsultti on analysoinut kaikki kiinteistömme, jotta voisimme löytää vaikuttavimmat ja kannattavimmat energiatehokkuus- ja peruskorjausinvestoinnit. Vuoden 2022 aikana teemme jo useita tällaisia investointeja. Vuoden 2022 aikana rahastojemme on myös tarkoitus liittyä GRESB-arviointiin, joka mittaa kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta koko kiinteistösalkun tasolla. On mielenkiintoista nähdä, miten sijoitumme tuossa vertailussa. On innostavaa nähdä, miten paljon aktiivisella salkunhoidolla, järkevillä energiatehokkuushankkeilla ja jätteiden kierrätyksellä voidaan vähentää kiinteistöjen kuormitusta luonnolle samalla kun kiinteistöjen tuotot ja vuokralaistyytyväisyys paranevat.

Ostaessamme uusia kiinteistösijoituskohteita teemme aina kohdekohtaisen ESG-arvion. Edellytämme myös, että kaikki palveluntuottajamme sitoutuvat vastuullisiin toimintatapoihimme. Jatkamme vastuullisuustyötä osana tuottavaa kiinteistösijoitustoimintaa myös kolmannessa kiinteistökehitysrahastossamme EAB Value Added Fund III:ssa. Rahasto on vielä tämän kevään varainkeruuvaiheessa. Asiakasyhteyshenkilömme kertovat mielellään rahastosta lisää.