2020-08-13 - Rahastot - Sijoittaminen

Elite Alfred Bergin rahastot menestyivät hyvin alkuvuonna


Aktiivisten salkunhoitajiemme ansiosta rahastomme ovat pärjänneet alkuvuoden haastavassa markkinatilanteessa hyvin. Osakerahastoistamme sijoitustoiminta on onnistunut erityisesti Elite Alfred Berg Suomi Fokuksessa ja Elite Alfred Berg Eurooppa Fokuksessa. Korkopuolella Elite Alfred Berg Korko -rahastossamme on nähty vakuuttavaa tuottokehitystä.

eab rahastojen tuotot taulukko

Alla salkunhoitajamme kertovat, mihin alkuvuoden onnistuminen perustuu.

Marko Saastamoinen, Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto:

”Alkuvuoden haastavan ajanjakson jälkeen tilanne alkoi kääntyä parempaan. Helmikuun lopulla rahastossa alettiin siirtää painoa kuluttaja- ja päivittäistavarasektoreille. Tästä esimerkkeinä ovat osallistuminen Musti Groupin listautumiseen ja Harvian ostaminen salkkuun uutena yhtiönä. Koronakriisin eskaloituminen maalis-huhtikuussa suosi edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi Tokmannia ja Keskoa, kiitos kodin remontointi -buumin. Konepajasektorilta Valmetin paino salkussa on ollut korkeahko, ja yhtiö on pärjännyt hienosti johtuen erinomaisesta tilauskannasta ja sen suotuisasta kehityksestä. Isoilla painoilla salkussa olleet Sampo, Nokia ja Neste tukivat rahaston menestystä vertailuindeksiä vastaan erityisesti kesän aikana.”

”Toisen kvartaalin tuloskausi oli kotimaisten yhtiöiden osalta erittäin onnistunut, ja näimme useita positiivisia tulosvaroituksia. Vahvaa tuloskuntoa osoittivat muun muassa Kemira ja Uponor, joista jälkimmäisen osakekurssi nousi tulosjulkistuksen jälkeen noin 20 %. Yhtiö on salkussa selvässä ylipainossa, joten sen vaikutus menestykseen on ollut merkittävä. Viimeisin uusi nimi salkussa on Olvi, jonka kehitys on ollut suotuisaa alkukesän helteiden ansiosta. Heinäkuun alusta pörssitaipaleensa aloittanut Metso Outotec (myös selvässä ylipainossa) on jo kuukaudessa kasvattanut salkun menestystä.”

”Kaiken kaikkiaan salkussa on onnistuttu valitsemaan kohtuullisen hyvin pienempiä yhtiöitä, joiden kysyntä ja kasvu ovat olleet markkinoita parempia, ja toisaalta oikeita toimialoja koronakriisin aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon.”

Marko Saastamoinen, Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto:

”Rahasto lähti kohtuullisen vahvasti liikkeelle jo heti tammikuussa ja on jatkanut samaa rataa tähän päivään asti päihittäen vertailuindeksinsä selvästi. Paria poikkeusta lukuun ottamatta vahvin toimiala on kuukausi toisensa perään ollut informaatioteknologia. Tämän toimialan yhtiöistä salkun menestyjiä ovat olleet ASML Holding (hollantilainen puolijohdevalmistaja), Ingenico Group (ranskalainen sähköisten maksujärjestelmien valmistaja), Avast (englantilainen peer F-Securelle) ja Nokia.”

”Huhtikuun alusta rahaston universumia laajennettiin kattamaan koko Eurooppa. Englannista löytyi päivittäistavarasektorilta Reckitt Benckiser Group (ruokaan ja terveydenhuoltoon liittyvien kotitaloustavaroiden valmistaja), jonka tuotto salkussa on ollut merkittävä. Suurin kontribuutio, ehkä juuri tasaisuudellaan, on kuitenkin saatu kotimaisesta Koneesta. Terveydenhuoltosektorille kuuluva sveitsiläinen bioteknologiayhtiö Lonza Group on yksi salkun parhaista menestyjistä. Kärkipäähän kuuluu myös ranskalainen kemianjätti Air Liquide. Salkun selvät ylipainot informaatioteknologiassa ja alueellisesti Ranskassa ovat toimineet varsin hyvin. Rahoitussektori on ollut varsin volatiili ja salkun alipaino kyseisellä toimialalla on ollut järkevää.”

Sami Eriksson, Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto:

”Rahasto oli positioitunut suhteellisen konservatiivisesti jo vuoden 2019 lopussa, kun alhaisen luottoluokituksen yrityslainoihin oli sijoitettuna vain kymmenesosa rahaston varoista. Tuoton takana oli tuolloin painotukset luottoluokittelemattomissa ja korkean luottoluokituksen yrityslainoissa sekä valtionlainoissa, joilla rahaston korkoriski pyrittiin pitämään mahdollisimman korkeana. Rahaston sijoitusstrategian taustalla oli näkemys siitä, että korkean riskin yrityslainoihin liittyvästä riskistä ei saanut riittävää kompensaatiota ja että korkotaso tulisi pysymään matalana.”

”Koronaviruksen leviämistä eri puolille maailmaa seurattiin alkuvuonna tiiviisti samalla, kun sen talouteen liittyviä vaikutuksia arvioitiin. Markkina lähti lopulta hinnoittelemaan riskiä talouden merkittävälle notkahdukselle, ja odotukset konkurssien kasvusta kasvattivat yrityslainojen riskipreemioita nopeasti ja korkealle. Vuoden 2020 alussa korkoriski pidettiin rahastossa korkealla. Helmikuun loppuun mennessä oli myyty merkittävä osa matalamman luottoluokituksen yrityslainoista ja kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan valtionlainoista, vähennetty kehittyvien markkinoiden yrityslainoja sekä ostettu korkeamman luottoluokituksen yrityslainoja.”

”Riskin myyntiä jatkettiin merkittävästi maaliskuussa, kun taantuma näytti väistämättömältä ja virus jatkoi leviämistään ympäri maailmaa. Maaliskuun puoleen väliin mennessä rahastossa oli likvidoitu luotto- ja valuuttariskiä kaikista omaisuusluokista ja lopulta myös merkittäviä määriä korkeamman luottoluokituksen yrityslainoja niin, että rahaston käteispaino oli jo huomattava. Markkina oli paikoitellen vapaassa pudotuksessa, kun likviditeetti hävisi markkinoilta, mutta salkunhoitajan ajoissa tehdyillä toimenpiteillä onnistuttiin turvaamaan rahaston varat pahimmassa markkinamyllerryksessä.”

”Keskuspankit joka puolella maailmaa ja erityisesti Yhdysvaltojen Fed riensivät jälleen apuun ja onnistuivat historiallisen massiivisilla tukitoimillaan rauhoittamaan markkinaa yhdessä erittäin suurten fiskaalisten elvytystoimien kanssa. Rahastossa pidettiin huomattavaa käteispainoa, kunnes huhtikuun lopussa aloitettiin riskitason kasvattaminen. Kaikki käteisvarat oli uudelleen sijoitettu toukokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen sijoitusaste ja riskitaso on pidetty suhteellisen korkeana.”

”Rahasto menestyi pahimman markkinamyllerryksen aikana muun muassa Morningstar-luokassaan* kilpailijoihin verrattuna erittäin hyvin, kun pääomien arvonlasku oli suhteellisesti huomattavasti pienempi. Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto kuuluu tällä hetkellä niihin harvoihin korkorahastoihin, joiden vuoden alusta laskettu tuotto on selvästi positiivinen, 2,29 % (E-sarjan tuotto 5.8.2020), ja se on toteutunut suhteellisesti alhaisella heilunnalla. Elokuussa on ylittynyt myös rahaston historian korkein arvo, joka oli aiemmin maaliskuulta 2020.”

* Lähde: Morningstar, www.morningstar.fi, 23.3.2020