2022-01-14 - Rahastot - Sijoittaminen

Elite Alfred Bergin rahastoilla on takanaan tuottava vuosi 2021


Suomeen ja Eurooppaan sijoittavilla osakerahastoillamme Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus ja Elite Alfred Berg Suomi Fokus sekä maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoihin sijoittavalla yhdistelmärahastollamme Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito vuosi 2021 oli tuottomielessä erittäin hyvä vuosi.

Elite Alfred Bergin rahastoilla on takanaan tuottava vuosi 2021

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on päihittänyt vertailuindeksinsä useammalla ajanjaksolla sekä 12 kuukauden että yhden, kolmen ja viiden vuoden horisontilla. Myös vuosi 2021 oli erinomainen. Yksityissijoittajille tarkoitetun A-osuussarjan tuotoksi tuli 31,31 % (B: 31,58 %). Instituutiosijoittajille suunnatun D-osuussarjan tuotto oli 34,72 % (E: 35,13 %). Elite Alfred Berg Eurooppa Fokuksen hyvän tuoton takana ovat olleet hyvä osakevalinta ja tiettyjen toimialojen ylipainotus (erityisesti teollisuustuotteet ja -palvelut).

Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto hakee tuottoa Suomen osakemarkkinoilta. Vuoden 2021 tuotoksi Suomi Fokuksen A-osuussarjalle tuli 29,12 % (B: 29,39 %). Instituutiosijoittajien D-osuussarjan tuotto oli 32,44 % (E: 32,84 %). Pääasiallisina ylituoton lähteinä toimivat selvät ylipainot seuraavissa yhtiöissä: Harvia, Musti, Qt ja Uponor. Myös konepajat tuottivat hyvin. Vastaavasti alipainot isoissa yhtiöissä, kuten Nesteessä ja Koneessa, toivat ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin. Myös tietyt listautumiset toivat lisävauhtia rahastolle.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti sekä osake- että korkosijoituksiin, ja sen neutraali osakepaino on 50 %. Vuoden 2021 tuotoksi Optimaalivarainhoidon A-osuussarjalle tuli 12,38 % (B: 13,93 %). Instituutiosijoittajien D-osuussarjan tuotto oli 15,11 % (E: 15,46 %). Pääasiallisena tuotonlähteenä oli osakkeiden ylipainottaminen suhteessa korkosijoituksiin vuoden alusta aina syyskuun loppupuolelle asti, kun siirryttiin neutraaliin osakepainoon. Lisäksi osakeallokaation sisällä maantieteelliset painotukset toivat ylituottoa, erityisesti koko vuoden pidetty ylipaino Yhdysvalloissa. Korkopuolella valtiolainojen alipaino ja alhaisemman luottoluokituksen High Yield -yrityslainojen ylipaino tuottivat positiivisesti.

Tutustu rahastoihin:

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto
Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto

Toni Iivonen

Toni Iivonen

Sijoitusjohtaja

050 573 2491