2022-05-12 - Rahastot - Sijoittaminen

Elite Alfred Bergin logistiikkakiinteistöihin sijoittava rahasto sai lentävän lähdön


Keväällä aloittanut Elite Alfred Bergin logistiikkakiinteistöihin sijoittava rahasto on herättänyt suurta kiinnostusta sekä yksityis- että instituutiosijoittajien keskuudessa. Innostuneen vastaanoton takia rahastossa on ylimääräinen merkintäpäivä 31.5.2022.

Logistiikkakiinteistöt 1200x628px


Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt -rahasto aloitti toimintansa maaliskuussa. Rahaston toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin, sillä salkunhoitajilla on työn alla jo kaksi sijoituskohdetta ja ensimmäisten kiinteistökauppojen odotetaan toteutuvan ennen kesää.

”Varsinkin maakuntakaupungeista löytyy houkuttelevia sijoituskohteita, joista odotamme hyvää tuottoa sekä arvonnoususta että vuokratuotosta. Meillä on jo erinomaista aiempaa kokemusta tästä kiinteistötyypistä, sillä rahastojemme salkuissa on yli 30 tällaista kohdetta”, sanoo kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola Elite Alfred Bergiltä.

Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt - rahasto tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden sijoittaa alueellisesti, vuokralaisittain ja kiinteistötyypeittäin hajautettuun kiinteistösalkkuun. Rahaston kokonaistuottotavoite on 7–9 % ja voitonjakotavoite 7 %*. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, ja siitä voi tehdä lunastuksia kaksi kertaa vuodessa.

Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt täydentää erinomaisesti EAB:n kiinteistörahastovalikoimaa. Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt sijoittaa nimensä mukaisesti logistiikkakiinteistöihin ja erityisesti maakuntakaupungeissa sijaitseviin kohteisiin, joissa on matalariskisiä vuokralaisia. Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa hajautetusti toimitiloihin ja asuntoihin suurissa kaupungeissa. Korkeinta tuottoa tarjoavat kiinteistökehitysrahastomme, joissa tavoitellaan arvonluontia aktiivisella kehitystoiminnalla.*) Tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea.