Elite Alfred Bergin kolmas kiinteistökehitysrahasto hankki 8 sijoituskohdetta Merimieseläkekassalta 21 miljoonalla eurollaElite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto EAB Value Added Fund III Ky on hankkinut Merimieseläkekassalta kahdeksan uutta sijoituskohdetta, joiden yhteisarvo on 21 miljoonaa euroa.

rakennuksia graafi 1200x628

Ostetut toimisto- ja liikekiinteistöt sijaitsevat Helsingin Malmilla, Itäkeskuksessa ja Herttoniemessä sekä Järvenpään keskustassa ja Vantaan Kuninkaalassa. Kiinteistöjen laajuus on yhteensä 21 486 neliömetriä.

EAB Value Added Fund III Ky sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa. Arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen ja laajennuksiin.

Vieras pääoma huomioiden rahaston sijoituskapasiteetti on enimmillään 200 miljoonaa euroa. Varat on tarkoitus sijoittaa sijoitusperiodilla, joka ulottuu vuoden 2023 alkupuolelle.

”Hankittu kokonaisuus on erinomainen lisä rahaston salkkuun, ja lähdemme innokkaina kehittämään kohteita edelleen”, sanoo kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola Elite Alfred Bergiltä.

”Tämä kauppa on osa Merimieseläkekassan uudistettua kiinteistösijoitusstrategiaa. Strategian mukaisesti karsimme suorien kiinteistöjen osuutta kiinteistösalkussamme ja pienennämme kiinteistöjen osuutta kokonaisallokaatiossa”, sanoo sijoitusjohtaja Sauli Hämäläinen Merimieseläkekassasta.

Elite Alfred Bergin kiinteistörahastojen hallinnoitavat varat ovat yhteensä 425 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitysrahastojen lisäksi asiakkaillemme on tarjolla Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto, joka yhdistää sekä asunto- että toimitilasijoittamisen parhaat puolet ja tarjoaa hyvän hajautuksen eri kiinteistöluokkiin, sekä Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa logistiikka- ja muihin kiinteistöihin Suomen 30 suurimmassa kaupungissa.

Merimieseläkekassa (MEK) on merenkulkijoiden lakisääteinen työeläkevakuuttaja, joka myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä. Tulevaisuuden eläkkeiden rahoitusta Merimieseläkekassa turvaa pitkäjännitteisellä, vastuullisella ja tuottavalla sijoitustoiminnallaan. Sijoitusomaisuuden arvo on noin 1,4 miljardia. Vuonna 2021 sijoitustuotot ja vakavaraisuus olivat alan parhaimmistoa.