Elite Alfred Bergin kolmas kiinteistökehitysrahasto aloittaa toimintansa 30.6.2021


Elite Alfred Berg jatkaa menestyksekkäiden kiinteistökehitysrahastojensa sarjaa käynnistämällä kesäkuun loppuun mennessä kolmannen rahastonsa, EAB Value Added Fund III Ky:n.

Liikerakennus ihmiset

Rahasto on erityisesti institutionaalisille sijoittajille suunnattu kahdeksan vuoden määräaikainen kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistöpääomarahasto. Rahaston tavoitteena on 12 %:n IRR-tuotto, ja sijoitusperiodin jälkeen se pyrkii jakamaan sijoittajille toteutunutta vuokrakassavirtaa 7 % vuodessa.

Ensimmäinen kiinteistökehitysrahastomme, Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky, aloitti toimintansa vuonna 2014, ja se on palauttanut lähes kaiken pääomansa. Rahasto on toiminta-aikaiselta tuotoltaan yksi parhaista Suomessa tarjolla olleista kiinteistörahastoista.

Toinen kiinteistökehitysrahastomme, Elite Finland Value Added Fund II Ky, tulee kutsumaan tämän kesän aikana viimeisetkin sijoitussitoumukset sisään. Kolmas rahastomme jatkaa hyvän kohdetarjonnan ansiosta kehitystoimintaa samanlaisella strategialla.

Kolmannen rahaston ensimmäinen sulku tehdään viimeistään 30.6.2021, ja jo nyt sitoumuksia on saatu yli 30 miljoonalla eurolla I- ja II-rahastojen alkuperäisiltä sijoittajilta. EAB Value Added Fund III Ky:n oman pääoman tavoitekoko ja samalla rahaston maksimikoko tulee olemaan 100 miljoonaa euroa, jonka arvioimme täyttyvän vuoden vaihteeseen mennessä.

Matala korkotaso suosii edelleen kiinteistöjä omaisuusluokkana kasvavien inflaatio-odotusten ympäristössä. Uusi koronan jälkeinen toimintaympäristö luo myös paljon mahdollisuuksia kiinteistösijoittajalle. Useissa kiinteistöluokissa tilakysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, ja erityisesti logistiikka- ja pienteollisuuskiinteistöt ovat hyvin kysyttyjä. Uudenlaiset kehityssuunnat luovatkin kiinteistökehittäjille erinomaisia mahdollisuuksia vastata muuttuneeseen tilakysyntään.

Kysy lisää rahastosta yhteyshenkilöltäsi Elite Alfred Bergin instituutiotiimissä!

Timo Koivumäki

Timo Koivumäki
Myyntijohtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg