Elite Alfred Bergin kolmannen kiinteistökehitysrahaston sijoituskapasiteetti kasvoi 100 miljoonaan euroon


Elite Alfred Bergin kolmas kiinteistökehitysrahasto, EAB Value Added Fund III Ky, aloitti toimintansa kesäkuussa 2021. Vieras pääoma huomioon ottaen rahaston sijoituskapasiteetti on nyt 100 miljoonaa euroa. Rahasto hankkii ensimmäiset sijoituskohteensa syyskuussa 2021, ja varat on tarkoitus sijoittaa kokonaisuudessaan vuoden 2023 alkupuolelle ulottuvan sijoitusperiodin aikana.

Rahasto on avoinna instituutiosijoittajille arviolta kesäkuuhun 2022 saakka. Syksyllä 2021 sitä tarjotaan syöttörahaston kautta myös varakkaille yksityisasiakkaille.

Kiinteistökehitysrahasto sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa. Arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen ja laajennuksiin.

Elite Alfred Bergin kolmannen kiinteistökehitysrahaston sijoituskapasiteetti kasvoi 100 miljoonaan euroon

Uutena sijoitusteemana rahastoon on otettu mukaan varasto- ja pienteollisuuskiinteistöt. Lisäksi rahasto voi sijoittaa uudisrakennushankkeisiin. Sillä onkin tonttivaraus Oulun Kaakkurissa, missä valmistellaan merkittävää Retail Park -hanketta.

Vastuullisuus on huomioitu rahaston sijoitusstrategiassa monin tavoin. Toimintaan integroidun vastuullisuusagendan pääkohdat muodostuvat hiilijalanjäljen pienentämisestä, kiinteistön ylläpidon vastuullisesta toteuttamisesta, hyvästä hallinnosta ja käyttäjätyytyväisyydestä.

”Ensimmäiseen merkintäpäivään mennessä rahasto oli kerännyt omaa pääomaa lähes 50 miljoonaa euroa, mikä on Elite Alfred Bergin historian suurin oman pääoman määrä rahaston käynnistyessä. Kun myös vieras pääoma huomioidaan, rahaston sijoituskapasiteetti kasvoi 100 miljoonaan euroon. Olemme tyytyväisiä, että menestyksekäs sijoitusstrategiamme kiinnostaa sijoittajia ja saa jatkoa uuden rahastomme kautta. Samalla sijoitusteemat ja vastuullisuustavoitteet on päivitetty tämän päivän vaatimusten mukaisiksi”, sanoo kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola Elite Alfred Bergiltä.

Elite Alfred Bergin kiinteistörahastojen hallinnoitavat varat ovat yhteensä 400 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitysrahastojen lisäksi asiakkaillemme on tarjolla Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto, joka yhdistää sekä asunto- että toimitilasijoittamisen parhaat puolet ja tarjoaa hyvän hajautuksen eri kiinteistöluokkiin.