Elite Alfred Bergin kolmannella kiinteistökehitysrahastolla oli aktiivinen alkuvuosi


Elite Alfred Bergin kolmannen kiinteistökehitysrahaston, EAB Value Added Fund III Ky:n, toiminta oli vuoden 2022 toisella neljänneksellä erittäin aktiivista. Rahasto osti kolmella kaupalla yhteensä 11 kohdetta. Ostetut kohteet täydentävät muodostuvia pienteollisuus- ja liikekiinteistöjen osasalkkuja. Lisäksi ostetuista kohteista osa on kehitettäviä eli value add -toimistorakennuksia ja kaksi rakennettavaa kohdetta.

Kiinteistokehitys3 1200-628

Vantaan Petikosta rahasto osti käyttäjäomistajalta suuren (noin 8 500 m2) varastorakennuksen. Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyn kaltaisella kaupalla myyjä jää kohteeseen käyttäjäksi pitkällä kymmenen vuoden vuokrasopimuksella. Kauppa oli onnistunut, sillä vastaavan kokoluokan kohteita on tarjolla vähän ja vuokrasopimusmaturiteetti tulee olemaan pitkä myös rahaston irtautumisvaiheessa.

Rahasto osti suurelta suomalaiselta eläkesijoittajalta yhteensä kahdeksan kohdetta, joissa on runsaasti kehityspotentiaalia ja joiden kauppahinta oli rahaston näkökulmasta edullinen. Kaupan alkutuotto on rahaston kannalta houkuttelevan korkea, ja kohteista on tunnistettu lukuisia kehitystoimenpiteitä liittyen vuokraukseen ja hoitokulujen terävöittämiseen.

Lisäksi rahasto osti suomalaiselta kiinteistösijoittajalta kaksi kohdetta, joista toinen on Ouluun rakennettava autojen myynti- ja korjauskiinteistö ja toinen Jyväskylään rakennettava autokorjaamo. Rakennettavien kohteiden kauppahinta perustuu valmiiden kohteiden nettotuottoon, ja myyjä vastaa täysin rakennuskustannuksista ja niiden muutoksista. Valmistuessaan kohteet täydentävät rakentuvaa pienteollisuuskohteiden salkkua.

Kiinteistökauppojen lisäksi EAB Value Added Fund III Ky rahoitti jo aiemmin ostettuja kohteita ja tämän vuosineljänneksen hankintoja vieraalla pääomalla sekä neuvotteli rahoituspohjan tuleville hankinnoille. Lisäksi rahasto on solminut neljän käyttäjän kanssa esisopimuksen tilojen vuokraamisesta omaperusteiseen Kaakkurin liikekeskuksen hankkeeseen.

Haluatko kuulla lisää?

JantunenPanu 164-164

Panu Jantunen
Salkunhoitaja, toimitilasijoitukset
Elite Alfred Berg
P. 045 788 40752


Instituutioliiketoiminnan yhteyshenkilöt:

  • Mona von Weissenberg, p. +358 40 575 7403

  • Timo Koivumäki, p. +358 500 419 952

  • Eerik Hartzell, p. +358 50 433 9890

  • Mikael Palmgren, p. +358 400 768 388

  • Timo Sadinmäki, p. +358 50 364 0266

Yksityishenkilöt voivat sijoittaa EAB Value Added Fund III Ky -rahastoon syöttörahaston kautta.