2020-10-08 - Sijoitusmarkkinat

Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto osti Audico-konsernin toimitilat Espoon Olarinluomasta


Elite Alfred Bergin kiinteistörahasto Elite Finland Value Added Fund II Ky on hankkinut 3 920 neliömetrin laajuisen toimitilakiinteistön Espoon Olarinluomasta. Myyjä, Audico Holding Oy, teki samalla pitkäaikaisen vuokrasopimuksen koko kiinteistöstä.

”Pidämme kohdetta ja Olarinluoman toimitila-aluetta hyvänä lisänä rahastomme kiinteistösalkkuun ja olemme tyytyväisiä, että pääsemme tekemään yhteistyötä AV-alan johtavan yrityksen kanssa. Jatkamme mielellämme samantyyppisten kohteiden hankintaa rahaston sijoitusperiodin puitteissa”, kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola Elite Alfred Bergiltä sanoo.

”Nyt toteutunut kiinteistökauppa tukee Audicon kasvustrategiaa Pohjoismaissa, ja olemme todella tyytyväisiä nyt solmitusta pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta Elite Alfred Bergin kanssa. Olarinluoman kiinteistö on saneerattu meille sopivaksi ja nykyaikaiset muunneltavat tilat vastaavat meidän nykyisiin ja muuttuviin vaatimuksiin”, toteaa toimitusjohtaja Harri Leiva Audico Holding Oy:stä.

Elite Alfred Bergin juridisena neuvonantajana kaupassa toimi HPP Asianajotoimisto.

Elite Finland Value Added Fund II Ky on vuonna 2018 perustettu kiinteistökehitysrahasto, joka sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen ja laajennuksiin. Rahaston kiinteistösalkku on tällä hetkellä yhteensä 116 miljoonaa euroa, ja sen tavoitekoko on 230 miljoonaa euroa.