2022-08-31 - Asiakastiedote

Elite Alfred Bergin asiakkaat siirtyvät Evlin asiakkuuden sopimusehtojen piiriin


EAB-konsernin (Elite Alfred Berg) emoyhtiö EAB Group Oyj allekirjoitti 31.5.2022 Evli Oyj:n kanssa yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman, minkä myötä EAB Group Oyj ja EAB Varainhoito Oy yhdistyvät Evli Oyj:hin. Yhtiöiden osakkeenomistajat hyväksyivät yhdistymisen ylimääräisissä yhtiökokouksissa 14.7.2022. Lopullinen yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa 1.10.2022.

Järjestelyn toteutuessa suunnitelman mukaisesti EAB Varainhoito Oy:n asiakkaista tulee Evlin asiakkaita, ja Evlin asiakkuuden ehdot tulevat voimaan 1.10.2022. Evlin Sijoituspalveluiden ehdot löytyvät osoitteesta www.evli.com/sijoituspalvelujenehdot.

Myös Evlin täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen ehdot tulevat voimaan 1.10.2022 ja koskevat omaisuudenhoitopalvelun asiakkaita. Ehdot löytyvät osoitteesta www.evli.com/omaisuudenhoitosopimus. Muutos omaisuudenhoitosopimusten osalta koskee vain sopimusten yleisiä ehtoja eikä muutoksella ole vaikutusta omaisuudenhoitosopimusten liitteisiin, joilla on sovittu asiakaskohtaisista sijoitusstrategioista, sallituista sijoituskohteista ja omaisuudenhoidosta veloitettavista palkkioista. Samassa yhteydessä EAB Varainhoito Oy:n omaisuudenhoitoasiakkaiden arvopaperisäilytykset siirretään Evliin.

Evlin sijoituspalveluiden ja omaisuudenhoidon ehdot vastaavat pääosin EAB-konsernin yleisiä sopimusehtoja. Asiakkaan kannalta olennaiset eroavaisuudet liittyvät sijoitustutkimusten veloittamiseen sekä säännölliseen soveltuvuuden arviointiin. Evlin ehtojen mukaan omaisuudenhoitoasiakkailta ei veloiteta erikseen sijoitustutkimuksen kuluja ja Evlin asiakkaille ei tarjota säännöllistä soveltuvuuden arviointia. Muut sopimusehtojen eroavaisuudet ovat lähinnä teknisluonteisia.

Evlin palveluihin siirtymisen yhteydessä tulevat voimaan myös Evlin henkilötietojen käsittelyä koskevat käytänteet, joihin voi tutustua osoitteessa www.evli.com/henkilotietojen-kaytto. Lisäksi 1.10.2022 alkaen sovelletaan Evlin palveluhinnastoa. Hinnasto on nähtävillä osoitteessa www.evli.com/palvelumaksut. Palveluhinnaston muutoksella ei ole vaikutusta omaisuudenhoitoasiakkaiden palvelumaksuihin. Evlin yleiset tiedot asiakkaille ovat saatavilla osoitteessa www.evli.com/asiakasinformaatio.

Yhdistyminen ei edellytä toimenpiteitä EAB Varainhoito Oy:n asiakkailta, joita palvelemme tuttuun tapaan ennen ja jälkeen järjestelyn toteuttamisen.

Mikäli et hyväksy yleisten sopimusehtojen muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa sopimuksesi. Voit irtisanoa sopimuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti meille joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@eabgroup.fi tai kirjeitse osoitteeseen EAB Varainhoito Oy, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.

EAB:n yhteyshenkilöt ja asiakaspalvelu, p. 0201 558 610 (arkisin klo 9.00–17.00) tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi, antavat mielellään lisätietoa ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin

Elite Alfred Berg
Asiakaspalvelu