2022-01-03 - Asiakastiedote

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat


EAB Varainhoito Oy siirtyy vuoden 2022 alusta uuteen käytäntöön, jossa sijoitustutkimuksesta aiheutuneet kulut veloitetaan niiltä asiakkailta, joiden hyväksi sijoitustutkimusta on käytetty. Tähän saakka EAB Varainhoito Oy on maksanut sijoitustutkimuksen käyttämisestä aiheutuneet kulut itse.

Omaisuudenhoidon yleisiin ehtoihin on lisätty sijoitustutkimusmaksua koskeva jakso, jossa kuvataan sijoitustutkimusmaksun veloittamisperiaatteet käsittäen mm. tutkimusmaksutilin toimintaperiaatteet, budjetin laatimisen, kustannusten jakamisen, mahdollisen ylijäämän käyttämisen, sekä raportoinnin.

Ehtomuutoksella on vaikutusta hyvin rajattuun joukkoon EAB Varainhoito Oy:n asiakkaita ja se koskee voimaan tullessaan ainoastaan seuraavia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja: Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto, Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto, Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto ja AJ Value Hedge Sijoitusrahasto. Muutokset eivät vähennä merkittävästi tai olennaisesti asiakkaiden oikeuksia, tai lisää asiakkaiden velvollisuuksia. Muutoksella ei ole myöskään merkittävää vaikutusta rahastojen tuotto-odotukseen.

Muutokset tulevat voimaan 1.2.2022, eivätkä ne edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Uudet sopimusehdot löytyvät 1.2.2022 alkaen verkkosivulta Sopimusehdot ja tärkeää tietoa - Elite Alfred Berg (eabgroup.fi)

Mikäli et hyväksy yleisten sopimusehtojen muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa sopimuksesi. Voit irtisanoa sopimuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti meille joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@eabgroup.fi, tai kirjeitse osoitteeseen EAB Varainhoito Oy / Asiakaspalvelu, Koulukatu 14, 60100 Seinäjoki.

Mikäli haluat keskustella muutoksista, pyydämme sinua olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme p. 0201 558 610 tai asiakaspalvelu@eabgroup.fi.

Helsingissä 17.12.2021
Elite Alfred Berg
Daniel Pasternack
Toimitusjohtaja