2020-09-21 - Rahastot - Kiinteistöt

Elite Alfred Berg Vuokratuotto tarjoaa tasaista tuottoa yli suhdanteiden


Neljä vuotta sitten syyskuussa Elite Alfred Berg lanseerasi Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston, joka sijoittaa varansa hajautetusti asunto- ja liiketiloihin pääkaupunkiseudulla ja muissa suomalaisissa kasvukeskuksissa. Rahasto on otettu erittäin hyvin vastaan suomalaisten institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Toimintansa alusta rahasto on kasvanut jo 120 miljoonan euron kokoiseksi*.

Vuosi 2020 on ollut yllättävä monilla tavoin. Koronavirus iski Suomen talouteen voimalla maaliskuussa, mutta pahimmat pelot talouden täydellisestä jähmettymisestä eivät onneksi ole toteutuneet. Kiinteistömarkkinoilla kevät ja alkukesä olivat poikkeuksellisen epävarmuuden aikaa, mutta syksyn myötä kaupankäyntiaktiviteetti on jälleen osoittanut virkistymisen merkkejä. Elite Alfred Berg Vuokratuotto -rahasto on selvinnyt erinomaisesti yli tämän vaikean ajan: ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 tuotto oli positiivinen +0,45 % (D-osuussarja, sisältäen keväällä 2020 maksetun 4,8 % käteistuoton).

Kevään vaikeassa tilanteessa rahasto antoi pienen osan vuokria anteeksi erityisesti sellaisille vuokralaisille, joiden liiketoiminta muutoin oli vakaalla pohjalla ja tulevaisuudennäkymät koronakriisin yli katsottuna ennallaan. Halusimme siten omalta osaltamme auttaa erityisesti pienemmän kokoluokan vuokralaisia kriisitilanteessa, tehden kuitenkin päätökset aina viime kädessä rahasto-osuudenomistajien edun mukaisesti.

Tällä hetkellä rahaston varoista 47 % on sijoitettu asuntoihin, 45 % toimitiloihin ja 8 % on käteisenä. Loppuvuoden 2020 aikana rahasto keskittyy erityisesti toimitilapuolen osuuden kasvattamiseen, mistä hyvänä esimerkkinä on Kirkkonummelta syyskuun alussa hankittu, vuonna 2019 valmistunut kuluttajakaupan monitoimikiinteistö.

Rahaston tavoitteena on maksaa vuosittain 4–5 % nettokäteistuotto sijoitukselle, ja tämä tavoite on saavutettu rahaston jokaisena toimintavuotena. Rahaston pitkän aikavälin kokonaistuottotavoite on 6–8 % vuodessa, mikä koostuu nettokäteistuoton lisäksi kiinteistöjen arvonnoususta. Nykyisellä kiinteistökannalla, vuokralaisilla ja vuokratasoilla näemme 4–5 % käteistuottotason täysin realistisena tavoitteena myös tuleville vuosille. Nollakorkojen ja runsaan likviditeetin maailmassa suomalaiset kiinteistöt ovat edelleen erinomainen sijoituskohde ja aivan keskeinen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua.

Elite Alfred Berg Vuokratuotto -rahaston seuraava merkintäpäivä on 30.9.2020. Lue lisää rahastosta.

Lue myös:
Elite Alfred Berg Vuokratuotto parantaa kassavirtatuottoaan lisäämällä toimitilakohteiden painoa sijoitussalkussaan

*Ellei toisin mainita, kaikki tässä esitetyt nykytilannetta koskevat tiedot ovat per 30.6.2020.

Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.


Sami Sormunen

Sami Sormunen
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg