Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin


Kasvukeskuksissa kiinteistöjen tuotto-odotukset ovat selvästi paremmat kuin pääkaupunkiseudun kohteissa. Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston sijoitusstrategiassa kasvukeskuksiin sijoittaminen on yksi osa hajautusta.

Elite Alfred Berg Vuokratuotto omistaa esimerkiksi Jyväskylässä valtionyhtiö Vapo Oyj:n pääkonttorin ja Turussa Keskolle vuokratun urheilukaupan. Viimeisimpänä merkittävänä kohteena rahasto on hankkinut Kuopion keskustasta Kuopion Portin tammikuussa valmistuneet toimisto- ja pysäköintitilat. Kaikki mainitut kohteet ovat täyteen vuokrattuja vakaille vuokralaisille, joiden voi olettaa jatkavan toimintaansa talouden suhdanteista riippumatta.

Rahaston toimitilakohteiden vuokrakassavirrasta yli puolet tulee valtiolta, kunnilta ja valtionyhtiöiltä sekä kaupan alan suurilta yrityksiltä.

Rahaston kautta yksityissijoittajat pääsevät sijoittamaan kiinteistökohteisiin, joissa on matalariskinen vuokrakassavirta ja kohtuullisen vähän tuottoa alentavia korjauskuluja. Sijoituskohteet ovat tyypillisesti noin 2-12 miljoonan euron arvoisia, jolloin rahasto tarjoaa pääsyn yleensä vain suurille sijoittajille soveltuviin kiinteistöihin. Uskomme, että tällaisille kohteille löytyy instituutiosijoittajista hyvin ostajia, kun myynnin aika koittaa.

Juuri vuokrakassavirta tekee kiinteistösijoittamisesta erityisen mielenkiintoisen. Sijoittamalla Elite Alfred Berg Vuokratuottoon voi sijoittaa tasapainotettuun kiinteistösalkkuun, jossa on laadukkaita pääkaupunkiseudun asuntoja ja hyvätuottoisia toimitilakohteita sekä pääkaupunkiseudulla että kasvukeskuksissa.

Lue lisää Elite Alfred Berg Vuokratuotto -rahastosta

Jaakko Ristola
Johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg