Elite Alfred Berg Vuokratuotto – Kiinteistömarkkinoiden näkymät kohentuneet syksyllä


Syyskuun uutiskirjeessä kerroimme Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston kehityksestä koronavuoden 2020 aikana. Nyt kun syksy on jo hitaasti mutta varmasti kääntymässä talvea kohden, voimme iloksemme todeta, että vuokramarkkinoilla on palattu suurelta osin koronakriisiä edeltävään aikaan.

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana rahaston kokonaistuotto (D-osuussarja) oli 1,49 %, mikä vuotuisena tuottona vastaa jo rahaston pitkän aikavälin kokonaistuottotavoitetta ja on selkeä parannus koronakriisin hallitsemien ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen tuottoihin (0,02 % ja 0,43 %).

Elite Alfred Berg Vuokratuotto -rahasto on syksyn aikana keskittynyt toimitilaportfolionsa kasvattamiseen, minkä ennustamme parantavan rahaston kokonaistuottoa edelleen erityisesti vuoden 2021 aikana. Rahaston suosio suomalaisten instituutioiden keskuudessa on jatkunut vahvana rahaston koon ollessa kolmannen vuosineljänneksen lopussa jo 127,9 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 lähdettäessä rahaston koko oli 102,9 miljoonaa euroa, joten kasvua on tullut 24,3 %.

Autoalan monitoimikiinteisto Kirkkonummi

Elite Alfred Berg Vuokratuotto sijoittaa varansa hajautetusti asunto- ja liiketiloihin pääkaupunkiseudulla ja muissa suomalaisissa kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä* rahaston varoista 50 % on sijoitettu toimitiloihin, 44 % asuntoihin ja 6 % on käteisenä. Rahaston tavoitteena on maksaa vuosittain 4–5 %:n käteistuotto sijoitukselle, ja tämä tavoite on saavutettu rahaston jokaisena toimintavuotena. Rahaston pitkän aikavälin kokonaistuottotavoite on 6–8 % vuodessa, mikä koostuu käteistuoton lisäksi kiinteistöjen arvonnoususta.

Rahaston seuraava merkintäpäivä on 31.12.2020. Nollakorkojen ja yltäkylläisen likviditeetin maailmassa suomalaiset kiinteistöt tarjoavat mielestämme sekä poikkeuksellisen hyvää ja vakaata tuottoa että keinon suojautua myös mahdollista tulevaa inflaation kiihtymistä vastaan. Jos kiinnostuit, olethan yhteydessä meihin. Kerromme mielellämme lisää rahastosta.

*Ellei toisin mainita, kaikki tässä esitetyt nykytilannetta koskevat tiedot ovat per 30.9.2020.Sami Sormunen

Sami Sormunen
Asiakasvastuullinen johtaja, instituutioasiakkaat
Elite Alfred Berg


Lue myös aiempi artikkelimme "Elite Alfred Berg Vuokratuotto tarjoaa tasaista tuottoa yli suhdanteiden".