2022-05-11 - Rahastot - Sijoittaminen

Elite Alfred Berg USA Fokus -rahastolla on takanaan tuottoisa vuosi


Hajautetusti yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittava Elite Alfred Berg USA Fokus -rahasto on tuottanut hyvin viimeisen 12 kuukauden aikana. Rahaston A-osuussarjan tuotoksi toukokuun 2021 ja huhtikuun 2022 välillä tuli 13,75 % ja instituutiosijoittajien E-osuussarjan tuotoksi 15,63 %. Rahaston vertailuindeksin MSCI USA TR Net EUR tuotto oli 12,04 % samalla ajalla.

EliteAlfredBerg USA Fokus 1200x628

Loppuvuoden 2021 aikana Elite Alfred Berg USA Fokus hyötyi nousevasta osakemarkkinasta ja kasvuosakkeiden vahvuudesta.

”Eniten positiiviseen tuottoon vaikuttivat painotukset informaatioteknologia- sekä kommunikaatiopalvelutoimialojen osakkeissa, joissa isot nimet kuten NVIDIA ja Alphabet olivat vahvoilla. Rahasto onnistui myös välttämään PayPalin kaltaiset kolmannen kvartaalin tulospettymykset olemalla monissa tulospettymyksiä tuoneissa yhtiöissä alipainossa”, kommentoi Elite Alfred Berg USA Fokuksen salkunhoitaja Marko Saastamoinen.

Elite Alfred Berg USA Fokus A ja E tuotto 01052021-30042022


Elite Alfred Berg USA Fokus -rahaston A- ja E-osuussarjan sekä vertailuindeksin tuotto 1.5.2021–30.4.2022


Vuodenvaihteen markkinarotaation paikkeilla rahasto asemoitui onnistuneesti lisäämällä painoa perusteollisuudessa ja energiassa sekä arvo-osakkeissa yleisesti. Suurimmat yhtiökohtaiset kontribuutiot kevään ylituottoon suhteessa indeksiin toivat yhtiöt Mosaic, ExxonMobil ja Chevron.